söndag 27 september 2015

Jaktkritik

I veckan som gick redovisades de viltolyckor som inträffat under 2014. De var så många som 47 167 men då inräknas endast rådjur och älg. Av dessa anses 75% vara påkörda rådjur. Dessutom kan naturligtvis smärre påkörning av dessa djur kanske bli oanmälda beroende på en mängd olika orsaker, lättja, rattonykterhet, oförstånd, likgiltighet mm.
Den är tragiskt för både djur och människor som skadas med dessa olyckor. Djuren blir förhoppningsvis uppspårade och avlivade om de inte anses kunna klara sig med den skada som de åsamkats. För de flesta människor klarar sig troligen utan men men en del kan säkert bli handikappade. I artikeln sägs också att få bilister omkommer, färre än 10. Ju säkrare bilarna blir desto mindre är ju sannolikheten att passagerarna eller förarna ska komma till skada. Men kostnaderna är stora och beräknas till mellan 3-4 miljarder per år. Jag antar att i summan inräkas bilreparationet, sjukhusvård,  sjukdagar, polisinsatser mm.
För att minska viltolyckorna måste bilisterna inse att viötoöyckor är vanliga och anpassa hastigheten speciellt vid skymning och gryning men också på hösten då jakt pågår vilket gör älgar och rådjur mer skrämda och benägna att fly. Trafikverket försöker också bygga bort problemet med mer uppsättning av viltstängsel men kompletterar dessa med broar över vägarna för viltet. Jag vet att dår dessa broar förekommer utnyttjas dessa av alla slag av vilda djur. Med en så stor kostnad för samhället för viltolyckorna är det nödvändigt att skynda på dessa åtgärder. Också för djurens skull!
De viltolyckor som räknas är naturligtvis en droppe i havet av alla de andra djur som omkommer och skadas av trafiken. Alla har sett grävlingar, rävar, ekorrar, igelkottar och många anar djur framför allt fåglar som kan räknas dö i miljoner. Här kan förhoppningsvis viltstängslerna göra en förändring då även rävar, grävlingar förhoppningsvis väljer broar som går över vägarna men också fåglarna kanske flyger över stängslet och på så sätt får större höjd då de passerar en väg.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.
torsdag 24 september 2015

Jaktkritik

I sin fjärde artikel om jakt intervjuvar Thomas Lerner (DN) en kvinna Natasha  Illum Berg som lever som guide och organiserar jakter i Afrika.
Hon försöker på flera sätt försvara jakt. För det första menar hon att jakt endast kan försvaras för att skaffa kött. Hon ställer som alla andra jägare det "ekologiska" köttet från vilda djur mot det som produceras av bland annat svenska bönder. Använder vi mjölkprodukter så måste naturligtvis kossorna dödas såsmåingom och då är det ju rimligt att ta vara på köttet. Om korna har haft det dåligt till sin död får andra uttala sig om. Men det finns kor som är kravmärkta. Likaså grisar och döden för dessa djur är på alla sätt snabbare och desssa djur råkar inte ut för de 100 000-tals skarpskjutningar som jakten innebär. Skulle en gris eller ko inte dö omedelbart i slakteriet som blir det tidningsrubriker men jakten går alltid fri. Varför?
Det andra skälet är att de jaktturer hon organiserar gör att det gynnar det afrikanska djurlivet eftersom det genererar stora pengar som isin tur gör att människor kan leva på andras jakt och dessutom är angelägna att bevara djurlivet i trakten. Jägaren anser att turister på kamera safari också är bra men jaktturerna går i vilda områden som turisterna inte besöker. Jag kan förstå att turister inte besöker dessa områden då djurlivet där är mycket torftigare eftersom jakten tar bort många djur. Blir bufflarna och antiloperna färre blir naturligtvis också rovdjuren färre.
Hon får frågan om hur det känns efter att ha dödat ett djur men den frågan går inte att svara på enligt henne. Dety är iallafall ingen njutning. Så varför jagar hon? Självfallet ger det henne tillfredsställelse. Varför är det så svårt för jägare att erkänna detta? Jägare saknar ju empati för djuren genom avtrubbning som jakt innebär.
En något märklig passus är då hon inte kan förstå hur människor kan döda råttor. De kan ju ha ungar som då svälter ihjäl. Men det förstår jag. Råttor gör allvarliga skador, de gnager sönder det mesta i ett hur och de för ofta med sig sjukdomsalstrande bakterier. Rottorna är verkligen en sanitär olägenhet till skillnad från många anar djur som jägarna tycker om att jaga. Att ungar svälter ihjäl är det vanligaste och mest naturliga sättet att dö på. Det vet jag genom att jag i många år ringmärkt fågelungar. Jag tror också att svält har varit människan mest naturliga död i många årtusenden.
Jag har ännu inte sett någon vettig och etiskt försvarbar ståndpunkt för jakten. Men det finns inte heller.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

fredag 18 september 2015

Jaktkritik

I gårdagens DN (17/9-15) utlovades kritik mot jakten efter den förljugna artikeln som publicerades. Jag väntade med spänning att få lära känna en kritiker som jag inte hade hört talas om trots mina 25 år som jaktkritiker. Men vad har journalisten letat upp? Jo, en genusforskare som påtalar det machoideal som präglar jakten. Det märkliga är att forskaren lutar sitt omdömme på en fiktion nämligen filmen "Jägarna 2". Men bortsett från detta är naturligtvis machokulturen dominerande i alla manliga sällskap som kriminella gäng, huliganhoparna och ofta i krigsmakten, se Putin och de s k patrioterna.
Alla vi män har säkertdelar av detta i oss av arv ochmiljö. Dominanta, självsäkra, gråter inte, har svårt att visa känslor mm. Det har alltså inget med jakt att göra utan beror på att den år mansdominerad. Men det kan ju inte genusforskaren beskyllas för utan att journalisten missuppfattat vad kritik av jakt innebär.
Läs därför min allvarliga kritik i gårdagens blogg (17/9). I dagens DN återkommer artikelförfattaren till att serien fortsätter nästa vecka med rubriken "Vad säger kritikerna?" Kanske journalisten har hittat någon som satt sig in i jaktens avarter. Hoppas det.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

torsdag 17 september 2015

Jaktkritik

I dagens DN (17/9-15) får en jägare än en gång framföra sin förljugna bild av jakt.
På slutet får han fälla några krokodiltårar då han "vid några tillfällen" skadeskjutet ett djur.
Sanningen är att det skadskjuts 100 000-tals djur i den svenska jakten varje år! Jägareförbundet gjorde för att antal år sedan en enkät där man visade att 14% av älgarna skadsköts. Om man räknar om det till alla de drygt 1 miljon djur som skutts varje år i Sverige blir det 150 000. Och då är älgjakten troligen den bästa jakten. Många andra djur som fåglar och rävar skadskjuts i mycket större utsträckning. Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. En nyligen utförd studie vasar att 34 % av de vargar som dödades i vintras (15 av 44 vargar) sköts med 4 , 5 eller 6 skott. Jag är övertygad om att vargen inte stod kvar efter första skottet. Jakt är djurplågeri.
Jägaren har rätt i att älgar och vildsvin måste i dag skjutas för att inte alltför många trafikolyckor och skada på skog och åker ska inträffa. Men där vargar gör detta jobb på ett mycket mer biologiskt sätt skriker jägarna och kräver att vargen ska bort. Spridningen av vildsvinen är jägarnas eget verk. Vi skulle inte ha de problem vi nu har om de inte medvetet spritt vildsvinen. I detta sammanhang så kan man ju undra hur rådjuren togs sig till Gotland.
Jägarens påstående att vargar inte skyr människor är ju helt befängt. Vargarna dödar får för att de behöver mat. Ingenting annat. Alla har kravet på sig att skydda sin egendom, även fårägarna. Det finns effektiva åtgärder sobel-stängsel. Kan Hargs bruk stängsla in miltals med marker mer tretrådiga stängsel för sina kor kan säkert också alla fårägare gör det samma. De kan ju dessutom få bidrag till detta.I vad ligger spänningen i jakten? Det är ju inte att döda enligt jägaren. Är det att komma nära djuret? det kan man ju utan och med kamera också göra och då fä uppleva något mer av en tyst och fridfull natur. Snacket att det är bättre att äta älgkött än antibiotika fulla fläskkotletter är riktigt men äjgköttet mättar inte många munnar och jakt är en hobby som inte många har råd med eller har möjlighet att ägna sig åt. Det är som när Marie Antoinett föreslog att då folket inte hade bröd så kunde de ju äta bakelser.
Journalisten frågade inte jägaren varför han hade skjutit rävar och grävlingar. Den här s k "viltvården" dödar 250 000 djur fullständigt i onödan. De kastas när de dödats på sopbacken. Finns det något mer cyniskt och djurföraktande? Fy fan! Dessutom är dessa djur mer skadskjutna än andra och de eftersöks inte! 25 % av våra havsörnar är blyförgiftade då de ätet skadskjutna eller döda skadskjutna djur och fått i sig de blyhagel som dessa kroppar innehåller. Jakten är ingen idyll som jägaren vill påskina. "Döda ville vi" som den förre "jakttokiga" författaren Sven Rosendahl skrev i sin bok "Dianas bägare"
Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.torsdag 10 september 2015

Jaktkritik

För några dagar sedan hörde jag på radio i Studio Ett (tror jag att det var) om att jägare någonstans i Norrland hade satt en web-kamera på en jakthund. Varför de gjort det var helt enkelt en ploj, ett jippo.  Nu hade illa fall hunden kommit i en liten konflikt med en grävling och på en fråga vad jägaren gjorde då så svarade han att "Jag tog bort grävlingen" (eller någon liknande eufemism). Man kan undra varför han inte sa "dödade" eller "sköt". Hoppas han skämdes. Tyvärr frågade inte reportern om varför han sköt grävlingen. Det hade jag gärna velat höra. Varför dödas 35 000 grävlingar per år? Kam jag få ett ärligt och biologiskt motiverat svar.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

söndag 6 september 2015

Jaktkritik

Jag såg i går i DN (5/9-15) att mängden viltkött är ca 20 000 ton och att jägarna själva tar hand om 80% av köttet alltså 16 000 ton.
Ett litet räkneexempel ger vid handen att jägarna som Svenska jägareförbundet uppger vara 300 000 (vilket jag ifrågasätter. Se Jaktdebatt nr 1 2015) skulle få ca 50 kg var. Eftersom älgen står för den absolut största delen av köttet och vuxna älgar står för lite drygt halva antalet älgar som skjuts (95 000) verkar många jägare gå tomhänta från skogen. Anta att en vuxen älg ger 300 kg så blir det 16 000 ton och då är inte kalvarna räknade. Men det är kanske för optimistiskt räknat och dessutom går tydligen 4 000 ton ut på marknaden. Men var tar rådjuren, vildsvinen, dovhjortar ivägen?
Jakt är ett dyrt nöje om man räknar på kilopriset av det kött som jägarna släpar hem. Men varför ska man äta kött?

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

torsdag 3 september 2015

Jaktkritik

För några dagar sedan fick jag en kommentar av "Carina" som hört att Jägarnas Riksförbund ville ha automatvapen i sin jakt.
Jag är övertygad om att ingen instans kommer att tillgodo se det kravet. För det första vill polisen se alla automatvapen förbjudna även de som ingår i sportskytte till sportskyttarnas protester. Polisen vill naturligtvis minska antalet automatvapen så att de blir mer svårtillgängliga för kriminella. Det är inte som amerikanerna tror att människorna som dödar utan det är vapnen som människorna har tillgång till. Ju färre vapen, enkla eller avancerade, desto bättre. Fler automatvapen i Sverige skulle öka risken för vettvillingar att ta till ett sådant med följd att många människor dör och skadas.
Nu är Jägarnas Riksförbund en mer extrem förening än Svenska Jägareförbundet trots att de anser sig värna om den "lilla" markägaren och företräda dessa ägare. Jägarnas Riksförbund vill t ex inte ha några vargar i Sverige. Inte ens de 150 som Jägareförbundet anser vara lagom. Men att ha udda och naturligtvis ogenomförbara åsikter kanske lockar en del extremister. Jägarnas Rikdförbunds politik är som jag ser det populistiskt kanske för att fånga in de som anser sig ha rätt att jaga hur de vill och vad de vill.  Populism blir aldrig "mean stream" och de otaliga partier som försök denna väg dör så småningom bort. Även tokiga förslag från olika föreningar. Och tur är väl det.

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.