onsdag 12 september 2012

Jaktkritik

Olovlig jakt, eller tjuvjakt som kanske är ett mer rättvisande ord, är ett stort problem i hela världen. Alla fördömmer självklart den kriminella företeelsen även Jägareförbundet så klart. Men gör någon åt problemet? Även om alla fördömmer tjuvjakten är det ingen som skvallrar. Många har säkert kännedom om vilka jägare det är som bedriver tjuvjakt men man tiger beroende på vänskap, släktskap eller endast för att slippa bli utfrusen i bygemenskapen.
Tjuvjakten bedrivs av två orsaker: först rent ekonomisk vinning genom jakt på matnyttigt vilt som älg, rådjur och renar men också indirekt ekonomisk vinning genom att eliminera rovdjur. Det senaste jag läste om denna rovdjursjakt är att var tredje kungsörn som hittas har dödats genom olaglig jakt efter undersökning på SVA. Tidigare har WWF publicerat uppgifter att minst 72 % av 503 undersökta kungsörnar har dött av mänskliga aktiviteter. Här ingår även förstörda aktiva bon och andra aktiviteter som förgiftning förutom de skjutna kungsörnarna.
Märkligt nog utsätts också havsörnar för förföljelse trots att de i mycket ringa grad tar jaktbart vilt. Undersökningar på funna döda havsörnar visar på att de tll ca 25 % har bly i kroppen men då ingår också havsörnar som dött genom förgiftning då de ätit skadskjutet vilt och på så sätt fått i sig blyhagel.
Ingen vet ju naturligtvis hur omfattande den illegala jakten är men ovanstående siffror tyder på att den är mycket stor. Utan att veta något om orsaken så visar den senaste vargräkningen att vargstammen inte ökat det senaste året utan ligger kvar på ca 300 djur total i Sverige och Norge. Tidigare år har tillväxten varit ca 14 % men nu är tillväxen ingen. Det kan bero på inavel som ger mindre kullstorlek men jag tror att olaglig jakt också spelar roll.
Kraftigare sanktioner måste till för att bekämpa tjuvjakten. Förlorad jaktlicens och beslagtagna vapen måste vara obligatoriska åtgärder efter att man kommit på tjuvjägare vilket inte alltid är fallet i dag.

1 kommentar:

  1. Har inte polisen fått utökade resurser för att arbeta med "faunakriminalitet"? Svårt givetvis att arbeta med detta men jag tycker det är oerhört angeläget att illegal jakt granskas ännu hårdare. All jakt borde granskas så att det inte skjuts några fler än vad som är angivet.

    SvaraRadera