onsdag 24 april 2013

Jaktkritik


Lättare att få använda vildsvinsfällor från annat land

Regeringen har i dag beslutat om en förändring i jaktförordningen som innebär att det blir enklare att få använda fällor som har godkänts i andra EU-länder.
Regeringen har idag beslutat om en ändring i jaktförordningen som gör det enklare att få använda fångstredskap för vilt som godkänts i andra länder.
Ändringen innebär att regeringen för in en klausul om så kallad ömsesidigt godkännande av fångstredskap i jaktförordningen. Förändringen är en anpassning till EU-rätten.
Enligt förordningsändringen kommer fällor av en typ som har godkänts i ett annat EU-land, Turkiet eller ett EFTA-land, som har undertecknat EES-avtalet, 
att få användas i Sverige om produkten uppnår den svenska djurskydds- och säkerhetsnivån.Fällorna ska anmälas till Naturvårdsverket men behöver inte aktivt godkännas av myndigheten innan de kan användas i Sverige.
Förändringen i jaktförordningen kommer att träda i kraft den 15 maj 2013. 

Slut pressmeddelande

Den här förordningen har upprört en del debattörer i jaktfrågor. De vänder sig mot att Naturvårdsverket inte behöver godkänna fällorna. Men jag kan väl tänka mig att Naturvårdsverket kan uttala sig om att den och den fällan inte är att rekommendera och få jägarna att undvika eventuella olämpliga fällor.
Alltnog fällor är ett otyg och borde inte vara tillåtna tycker jag men nu är vi med i EU och måste, vad jag förstår, godkänna det som EU godkänner om vi inte ska dras inför EG-domstolen för trots mot EU-direktiv.
Värre saker än detta godkännande av vildsvinsfällor borde intressera de kritiker av detta beslut. Var är dessa kritiker då det gäller den s k viltvården, skadskjutningarna och jägarnas makt över hur den svenska faunan ska vara sammansatt?
Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar