söndag 25 mars 2018

Jaktkritik

Ytterligare om illegal jakt

Det är uppenbart att det inte är bara vargar som jagas illegalt. Det vore ju också konstigt.  Jag hittar på riksdagens hemsida( https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/mal-for-rovdjuren-del-1_H0B322/htmlett) från 2012 ett papper där det framgår att mer än 3% av björnarna dödas illegal, fler än 100 lodjur och 60-70% av de vuxna järvarna som död dödas illegalt.
Varför tillåter riksdagen licensjakt och varför införs inte striktare regler för skyddsjakt?

Inga kommentarer: