fredag 21 mars 2014

Jaktkritik

Så här skriver Sara: "Hade jakt varit djurplågeri så hade det inte varit tillåtet. Det är väl inte svårare än så?" 

Jag har två kommentarer till detta.
1) I jaktlagen står det att jakt inte får innebära "onödigt lidande". Detta innebär att lagstiftarna inser att jakt är lidande. Lidande anser jag vara djurplågeri eftersom inga djur behöver jagas och jägarna tillät att rovdjuren fick ta hand om älgar och vildsvin.
2) Alla är överens om att tobaksbruk och alkohol skulle ha varit förbjudna om dessa "njutningsmedel" hade försökts introducerats i dag. Jämför narkotika där många anser att hasch är lika vanebildande som tobak och alkohol.  Skulle jakt införas nu skulle detta ofog betecknas som djurplågeri.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida. 

Jaktkritik


Jag har alltid läst böcker och en gissning är att det blivit några tusen under mina år. Jag läser brett och det bli både romaner och fackböcker. 
De flesta böckerna har inget med jakt att göra eller inte ens nämner ordet jakt eller jägare. men ibland dyker det upp något som ger mig idéer till en blogg.
Nu läser jag Harry Martinssons "Bolles sagor" som är ett antal episoder som inte kom med i Martinssons stora roman "Vägen till Klockrike". I en av dessa historier finns ordstävet " Det är till hans bästa, sa jägaren när han sköt katten". Citatet används självfallet ironiskt då bönderna talar om för luffarna att de ska arbeta. De tror att tjatet ska "hjälpa" luffarna till ett bättre liv.
Men ordstävet är en realitet för många jägare. Jag har själv hört jägare som hävdar att jakten på rådjur är nödvändig för att de inte ska svälta ihjäl på vintrarna. Det är inte bara jägare som tror på detta. De s k forskarna på Grimsö har framhållit att lodjuren måste jagas just för att de inte ska duka under av svält på vintern. Många är tidigare hade och en på Jägareförbundet anställd biolog med märkligt nog professors namn också samma åsikt när det gäller duvhöken. Glädjande nog är duvhöken äntligen är fridlyst även från skyddsjakt på fananerier. Duvhöken fridlystes från jakt redan 1976. 
Många tror på "forskare" och för vidare deras åsikter. Men det finns forskare som styrs av deras uppdragsgivare och sina förutfattade åsikter. "Sanning" är ett begrepp som man alltid ska vara skeptisk till.
Nu är det ju så att många djur svälter ihjäl på vintern men djuren är individer och vissa dör men andra överlever. Jägarna kan inte veta vilka som ska överleva och vilka som kommer att dö. Det är inte likgiltigt vilket djur som dör eller överlövet; individer är inte utbytbara, de är individer. Hos fåglar som är mycket undersökta har man funnet att en liten del av populationen stor för den största delen av produktionen av ungar. Det finns all anledningen att tro att så förhåller det sig också hos däggdjur. 
Det är alltså bäst att våra djur får leva så naturligt som möjligt och framför allt inte dödas genom jakt som förstör djurens naturliga utveckling. 

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jakkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggare om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 18 mars 2014

Jaktkritik

Djurskyddslagar är viktiga. Vi människor är överlägsna alla djur med de vapen och andra möjligheter vi har till förfogande. "Man ska vara snäll mot de som är svagare". Vi människor kan ju också välja hur vi vill behandla djuren. Tyvärr är många människor kallsinniga moy djur och tillmäter dem inga känslor. Inte ens smärta vilket ju är helt felaktigt. Alla övergrepp ska naturligtvis påtalas och i vissa fall också åtalas.
I radion hörde jag en person som åtalats för att han kastat en sten på en vitkindad gås. Detta betecknades som djurplågeri och eftersom den vitkindade gåsen är fridlyst kom också åtalet att gälla detta brott att skada ett en fridlyst art.
Ingen ska bruka våld varken mot människor eller djur och åtalet är befogat enligt djurskyddslagen.
Men varför får jakt bedrivas på det sätt den gör? varje år skadas 100 000-tals djur och lösa hundar stressar djuren i många timmar. kanske också hunden biter djuret innan jägaren hinner döda bytet.
90 % av jhakten är helt onödig och därför anser jag att de skadskjutningar som sker på de djur som inte behöver dödas borde åtalas enligt vår djurskyddslag. Men så sker ju aldrig. Visst är det diskrepanser!

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 15 mars 2014

Jaktkritik

Hörde på radio att vildsvinen utrotades i Sverige i slutet av 1700-talet. 200 år senare 1984, alltså för precis 30 år sedan sköts det första vildsvinet igen. Vildsvinen kommer med all säkerhet från vildsvin som hållits i hägn och därifrån rymt. Det är säker i alla fall i norra Uppland där Harg har hållit vildsvin i hägn men där de har haft möjlighet att rymma.
Alltnog i dag uppskattas vildsvinen till ca 300 000 och ca 100 000 skjuts. Men vildsvinen gör allvarliga skador på grödor och trädgårdar och orsakar många trafikolyckor. Det vore önskvärt om färre vildsvin fanns. Men jägarna hävdar att de är mycket svårjagade och att jägarna gör så gott de kan.
Men hur kunde människorna på 1700-talet utrota djuren med de primitiva vapen de då hade? Idag har vi fler jägare, mycket bättre vapen och andra hjälpmedel som belysning för att kunna jaga på kvällar och nätter. Ändå är vildsvinen mångdubbelt fler i dag än på 1700-talet.
Kan någon berätta för mig varför inte dagens jägare förmår att begränsa vildsvinens antal till mer rimliga nivåer?

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

tisdag 11 mars 2014

Jaktkritik

I dagens DN (11/3-14) finns en artikel om att "Jakt lockar kulturvärlden i skogen". Av artikeln framgår att 13% av svenska folket är mot jakt. Detta är fyra gånger så många som jagar. Varför har vi inte mer att säga till om? Troligen för att vi inte är sammanslutna och på så sätt kan göra oss hörda. I en annan studie från Umeå som jag skrivit om förut visar att fler än 60 % av svenskarna är mot jakt som sker för spännings och rekreations skull. Nu är all jakt nöje så en överväldigande majoritet är alltså mot jakt.
Leif GW Persson intervjuvas i artikeln och han framhåller att antalet jägare minskar och han tror att jakten kommer att försvinna på sikt.
jag hoppas att han får rätt.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 7 mars 2014

Jaktkritik

Läser i tidningen att SVT ska starta endigital TV-tjänst för de som inte anser att TV-utbudet är tillräckligt intressant som det nu är. Jag förstår TV. Utbudet är uselt och hade jag chansen att slippa betala TV-avgift skulle jag göra detta. men idag då jag har en dator kommer jag ju inte ifrån detta även om jag aldrig tillar på TV.
Alltnog den nya tjänsten ska börja med att visa Leif GW Persson (vem annars?) Lotta Lundgren (vem det nu är) i ett program "Leif och Lotta på jakt".
Varför tycker SVT att det är intressant att visa en så vidrig företeelse som jakt. Döda djur för att det är roligt. Jakt är ett stor djurplågeri med 100 000-tals skadskjutna djur varje år och 400 000 djur som bara kastas på sopbacken b ara därför att jägarna inte vill se dom i naturen.

Lös hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaltkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 1 mars 2014

Jaktkritik


I går fick jag ett vykort i min brevlåda. På kortet hade en jägare (anomyn förståss) ondgjort sig på min insändare i DN (finns på min blogg 6/2). Han menade att den hade "så många sakfel att den inte var värd en debatt i DN" men ändå så gjorde sig denne jägare sig besväret att leta upp min adress och lägga kortet i brevlådan själv. Kortet hade inget frimärke vilket ju tyder på att jägaren själv burit ut kortet.
Jag tycker alltid att dylika påståenden om att jag inte kan något, inte vet något om jakt mm som jag många gånger fått under mina år som jaktkritiker skulle bemötas med fakta så att jag skulle kunna övertygas om att jag hade fel. Men det händer aldrig.
Av den anledningen fortsätter jag att hävda att det jag skriver är riktigt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.