måndag 2 maj 2016

Jaktkritik

Ett intressant uttalande:
"Även jag anser att det vi jagar ska vi ta tillvara som mat, skinn eller för annat ändamål. Annars ska vi avstå."

DETTA ÄR SKRIVET AV JÄGAREFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE FÖR DERAS VALBEREDNING LARS INGELMAN.

Detta uttalande gör han i samband med att han försvarar valberedningens beslut att föreslå Monica Stridsman till medlem av Jägareförbundets styrelse. Valet av henne kritiseras av en jägare i Norrbotten bl a för att hon föreslaget-beslutat att ekorren ska vara fredad då hon satt i Naturvårdsverket. Hennes förklaring till sitt beslut var att ekorren inte användes till något.

Låt oss hoppas att Jägareförbundet tycker som sin ordförande i valberedningen och slutar att jaga de arter som ingår i "viltvården". Det är 350 000 som sliper den plåga och andra lidande som den jakten innebär för dessa djurarter.


Gå in på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret! En månad kvar!


Inga kommentarer: