tisdag 14 mars 2017

Jaktkritik

Jag har för några bloggar sedan skrivit om den pågående lodjursjakten. Det är klart att EU:s habitatdirektiv Art.16 §e som innehåller ord som "insamla" "selektivt och i begränsad omfattning" inte var tänkt dom Sverige gör skjuta 100-talet djur men nu har en miljökommissionär tolkat detta så om han nu förstod och visste om vad Sverige gör.
Men min största besvikelse är riksdagens fastställande av det antal som Sverige ska uppnå för att klara kravet på bevarandeantal. Man har fastställt detta till 150 familjegrupper vilket endast är 150 avlande par. Som jag nämnde i min förra blogg så anser man att det behövs 400 par för att den vitryggade hackspetten ska klara sig. Det är ju självklart att alla djur måste ha minst detta antal alltså även lodjur, vargar, järvar och andra vilda djurarter.
€00 par är 800 individer + deras ungar (ca 2 för lodjur ca 4-5 för vargar) + ett antal omogna, oparade individer vilket kommer att innebära totalt 2500 - 3000 individer.
Sen då? ska vi tillåta jakt då. nej, naturligtvis inte. Orsakar inte djuren allvarliga skador ska d inte dödas. Jägarnas vilja att få skjuta fler älgar, rådjur med flera ska inte vara giltig. Finns det individer som är skrämmande eller skadar egendom i oacceptabel utsträckning ska det vara tillåtet att avliva dessa individer men inte fler.
Det är kanske några som tror att dessa rovdjur kommer att överbefolka Sverige men jag är övertygad om att de antal jag föreslår är de antal som naturen kan förse dessa djur med föda. Deras "carring capacity" har uppmåtts; i alla fall i den södra delen av Sverige. I renbeteslanden måste antra överväganden göras så länga som renhållning gär att försvara ekonomiskt nu när klimatet gör det allt svårare med findre lav och mer extra utfodring.

Köp boken "Jaktkritik - ex
essäer och bloggar om jaktens avarter. Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-bruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: