måndag 25 september 2017

Jaktkritik

I går hörde jag på radion att Jägareförbundet skulle "utrota" minken i Luleå skärgård. Det är naturligtvis en lögn. När de minkar som jägarna lyckas döda kommer ny minkar dit. I ett försök att utrota kråkor vid Kvismaren för många år sedan visade det sig att området invaderades av mängder av unga kråkor som hållits borta av de revirhävdande kråkorna som skjutits bort. Resultatet blev alltså sämre efter "utrotningen". Resultatet blir troligen lika här.
Nu skulle det användas "automatiska" fällor. Fällorna skulle inte behövas kontrolleras utan minken skulle dödas emn sedan skulle kroppen falla ner på marken och ätas upp av kråkor, trutar och andra som gav sig på as. För det första anser jag att inga fällor skulle få användas. Fällor har visat sig som rena tortyrredskap och orsakar inte bara de djur som ska fångar stort lidande (se de undersökningar jag refererat till i tidigare bloggar om lodjur) men också inte bara fångar de avsedda djuren utan också andra som inte är tillåtna. För det andra fungerar troligen inte dessa "automatiska" fällor. Inga fällor är 100%:iga och många minkar kommer att plågas till döds. Detta är djurplågeri men ingen kommer att åtalas då ingen kommer att  observera djurets dödskamp. För det tredje kommer inte detta sätt att "utrota" minken i skärgården. I ett försök utfört av Upplandsstiftelen i norra Uppland visade det sig att fällor var helt otillräckliga för att få bort minken från skärgårdsöarna. Det enda som hjälpte var att ha hund som kunde nosa upp minkar som gömde sig under stenskravel och andra gömställen. Men detta arbte måste fortgå kontinuerligt vilket kräver stora insatser som knappast någon vill betala för.
Minken finns i Sverige och kommer att så förbli. Men på vissa skärgårdsöar kan det vara berättigat för att skona fågellivet att se till att minken inte kan härja på dessa öar. Men då krävs just specifika insatser på dessa områden och detta måste ske då så erfordras. Inget annat är möjligt vad än jägarna tro sig kunna åstadkomma.

Köp och läs boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: