torsdag 14 september 2017

Jaktkritik

För en tid sedan fick jag en bok av en god vän som är boksamlare. Han hade fått tag i en bibliografi om jaktlitteratur. Boken kom ut 1960 och sammanställningen av jaktlitteratur är gjord av Richard Kjellberg och omfattar över 2 200 verk. Kjellberg var en ivrig jägare men också samlare av jaktlitteratur som amatör.
I sin sammanställning som är mycket gedigen har också Kjellberg delat upp sitt material i olika ämnesområden. Där finns bl a rubriken "Etik, filosofi och jaktkultur". Den rubriken samlar 220 olika uppsatser. Det värdefulla med Kjellbergs sammanställning är att han också ger en god sammanfattning av uppsatsernas innehåll.
Den första uppsatsen är från 1676 och tar upp en avhandling som diskuterar bestämmelser och jakt och andra äldre avhandlingar är mer beskrivningar av rätten för olika jaktsätt.
Men "Inget nytt under solen" och redan 1773 finns en artikel i "Landt-Nöjet" och hur ett sällskap diskuterar jakt och  slutar med "... nöjesjakten är ett orättmätet krig då vapnen endast vänds mot värnlösa. Men nöjesjakt vanhedras mänskligheten".
De flesta artiklarna, uppsatserna och böckerna är dock inte kritiska utan är böcker om jakt som en någon del tar etik som omfattar "hänsyn" till det vilda. Många artiklar kommer från Djurvännernas Tidning  (t ex från 1898) som fördömer jakt för nöjes skull. En person som ofta förkommer i skrifterna är Hugo Samzelius som tidigare varit jägare men blivit en stor djurvän och också skriver i Djurvännernas Tidning.  1910 fördöms grytproven som grymma mot både hund och provdjuret som djurplågeri. Men än är inte grytproven förbjudna! Men i tidningen Djurskyddet (1912) kan jakten försvaras som "människan till nytta".  I "Djurens rätt" 1926 förekommer "Front mot nöjes. och okynnesjakt".  1930 skriver Axel Munthe (som jag skrivit om flera gångar) i Djurens Rätt om "En djurväns tankar om jakten".  1940 skriver Lizzy Lind av Hageby om "Nöjet att döda"- Jag har tidigare skrivit om Lizzy Lind av Hageby i en tidigare blogg. Hon var verksam i England och hade en mycket stor betydelse för avskaffandet av vivisektione (användande av djurförsök) i den medicinska utbildning.
En någon märklig anmärkning förekommer då en bok kommenteras. En författare Ivan Flodin har skrivit en bok med titeln "Utrotningskriget i djurvälden" och under sammanfattning står det "förf. av Sjundedagsadventist" vad det nu har att göra med kritiken.  
Redan 1915 framfördes idén att jäharna skulle vara bättre utbildade och man föreslog en jägarexamen som ju infördes 65 år senare. Men då det går att få en examen på tre dagar undra jag om utbildningen varkligen gör någon nytta.
Eftersom det är korta referat av innehållet av artiklarna så är det svårt att veta om det gjordes några försök att få ändringar i jakten. Inställningen var också annorlunda och jakt för konsumtion men även efterhållande av rovdjur accepterades av många. Det är de direkta avarterna i den dåtida jakten som angrips förutom den rent känslomässiga delen att djur inte ska dödas för nöjes skull.  Än mer idag skulle den mesta av jakten kunna avstås och enbart skyddsjakt borde tillåtas.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar