onsdag 27 november 2019

Jakkritik

Jag hörde på Ekot att ett apr bedragare hade tagits av polisen i Haparanda. De hade skrivit ut bevis till några person att de hade genomgått jägarexamen och på sätt gett dem möjligt för dem att köpa gevär och alltså fått vapenlicens.
Men vad spelar det för roll? Att  gå igenom en jägarkurs och bli godkänd  är ju en barnlek. Kurser ges på tre dagar och sedan är det ju fritt fram. Jag har läst om att 11-åringar klart jägarexamen och det är för mig ytterst märkligt att man på tre dagar kan skilja på alla de änder som får jagar framför allt då änderna är i höstdräkt och är svåra även för vana ornitologer. Dessutom är jag gammal nog för att haft militärtjänst och vet att man inte lär sig skjuta med någon större precision.

Om det ska vara någon som helst mening med att utbilda jägare ska det vara en seriös utbildning men det är det inte i dag.  Ska man jaga ska man kunna mycket inte bara skjuta med precision utan också kunna skilja på och veta vad man skjuter på. Så är inte fallet idag. Varje år skjuts en mängd andra djur, hundar, kor, vildsvin i stället för älgar och t o m då och då människor. Sluta med jakten!

torsdag 14 november 2019

Jaktkritik

Idag den 14 nov hör jag på Ekot att jägarna i Blekinge har skjutit 400 vildsvin genom att gemensamt jaga i en drevkedja. Detta efter att många husägare hade fått sina gräsmattor uppbökade av vildsvin.
Vildsvinen gör inte bara allvarliga skador i villaträdgårdar utan framför allt på grödor av diverse slag. Det orsakar bönderna stora ekonomiska skador. Men med det ofta generösa bidragssystem som jordbruket åtnjuter kan jag tänka mig att dessa skador ersätts. Denna tanke fick jag då jag hörde att jägare i Värmland hade erbjudit sig att jaga vildsvin på jordbruksfastigheter men att de fått oväntat få svar från bönder.
Jag har dock förvånat mig att vildsvinsjakten trots allt inte är mer omfattande då svinen orsakar allvarliga skador inte bara i trädgårdar och på växande gröda utan också många trafikolyckor med skador på bil och människor. Jag tror att ett problem är att vildsvinen måste veterinärbesiktigas då de någon gång kan ha trikiner och att äldre galtar inte har speciellt smakligt kött. Men med tanke på att jägarna skjuter 100 000-tals djur som de aldrig äter (djur i den sk viltvården) så skulle de väl lika gärna skjuta vildsvin som trots allt gör skada.

onsdag 6 november 2019

Jaktkritik

Jag har fått en lista på kungsörnar och havsörnar som återfunnits döda sedan slutet av 1970-talet. I listan finns också angivet av vilken orsak örnarna dött, om det går att fastslå. Så är naturligtvis inte alltid fallet. De örnar som dör en naturlig död som svält eller ålderdom återfinns sällan de de knappast lägger sig på ställen där människor ofta går eller har verksamhet. Dessutom förmultnar de död snabbt och blir till föda för allehanda djur. Därför visar de angiva  dödsorsakerna självfallet inte de verkliga dödsorsakerna. Men det kan ändå vara intressant att se vilka olyckor som dessa örnarter råkar ut för. Antalet funna döda örnar skiljer sig mycket mellan arterna beroende på att havsörnarna är vanligare, häckar närmare människor och i södra och mellersta Sverige till skillnad från kungsörnen som är mer nordlig (förutom kungsörnen på Gotland) och häckar längre från mänsklig bebyggelse. 142 kungsörnar och 574 havsörnar har återfunnits och de antal jag anger, anger jag också i procent för att skillnader ska kunna jämföras.
Något som förvånade mig mest är att bli påkörd av tåg är en så stor dödsorsak 20( 14,1%) av kungsörnarna och av havsörnarna 124 (21,6%)  dödas av tåg. I trafik (bilar) dödas 8 (5,3%) av kungsörnarna och 18 (3,1%) av havsörnarna. Vidare död  10 (7,0%) av kungsörnarna då de fler på ledningar ledningar medan det är 20 (3,5%) av havsörnarna som gör det. Det finns också en kod för el vilket jag kan tro att också ledningar kan klassas som men jag vet att berguv många gånger flyger in i transformatorer och omkommer men jag vet inte hur det förhåller sig med örnar. Alltnog 17 (12%) av kungsörnarna och 16 (2,8%) av havsörnarna dör av dylika skador. Men även förgiftning förekommer 2 kungsörnar och 7 havsörnar har dött av gift. Om giftet har varit medvetet utlagt eller örnarna kommit att äta det på annat sätt framgår inte*.
Den här delen har ju inget att göra med jakt men nu kommer jag til de som har återfunnits skjutna. Eftersom både kungsörn och havsörn till det s k Statens vilt som måste skickas in till Riksmuseet (oftast genom polisens försorg om jag är rätt underrättad) så antar jag att örnarna har genomgått en obduktion. Jag antar också att det är konservatorer som konstaterat att örnarna skjutit genom fund av hagel (eventuellt skotthål kroppen.) Man har hittat fyra kungsörnar skjutna (en 1990) och de övriga under 2000-talet (kungsörnen fridlystes 1924!) och en skjuten då den angrep djur; (förmodligen renkalv och med § för skyddsjakt på eget intiativ). För havsörnen fanns det tre skjutna alla under 2000-talet (havsörnen fridlystes också 1924).
Denna illegala jakt påverkar inte örnarnas populationer men det är allvarligt då människor är kriminella. Det må vara att man anser att lagen är fel men då måste man gå den politiska vägen för att få en ändring. Vi lever trots allt i en demokrati. Ett annat problem är ju hur ofta finner någon person en skjuten örn? de flesta som skjuter ett fridlyst djur ser nog till att det inte ligger framme så värst länge och istället gräver ner det snabbt.Kanske dessa upphittade hörna kunde flaxa iväg så att skytten inte kunde gömma örnen?
* När jag hade gått och lagt med slog det mig att det inte är några klassiska förgiftningar med arsenik eller fosfor som har ätits av örnarna utan de har förmodligen varit blyförgiftade. Det är vanligt att både kungsörn och havsörn äter döda djur. Många av dessa är skadeskjutna och örnarna får i sig något eller några blyhagel. Det finns undersökningar som visar att ca 20% av havsörnarna har så höga blyhalter att de påverkas och till och med dör.