torsdag 18 juni 2009

Jaktkritik

Jag har inte bloggat på ett tag. Men det är inte så många jakthändelser så här mitt i sommaren. Förr i tiden fanns den nu borttagna morkullejakten strax efter midsommar men som sagt den omoraliska jakten under parningstid har för några år sedan tagits bort.
För några veckor sedan kom emellertid regeringen med nya jakttider som Jägareförbundet hade beställt. Riksföreningen Hänsynsfull Jakt skriv till Jordbruksdepartementet för ett par år sedan och begärde ändrade jakttider för en hel del arter men detta förslag kastades tydligen i papperskorgen. Vi hörde aldrig något från departementet. Är det bara Jägareförbundet som kan begära ändrade jakttider eller är det bara regeringen som gynnar Jägareförbundet? Hur är det med demokratien i Sverige?
Alltnog regeringen ökar (så klart!) jakten på grågås och kanadagås för som det heter minska de "stora skador på jordbruksgrödor" som de anses orsaka. Många undersökningar visar att jakt inte hjälper mot problem som orsakas av fåglar. Bönderna måste tänka om och börja odla vårsäd eller kanske odla arealer med grödor som lockar gässen att söka sig dit i stället för sädesåkrarna. Detta har med framgång prövats i Holland.
Dessutom skall vitkindad gås skyddsjagas "för skydd av oskördad gröda" i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län.
Problemet med gås jakt är den alltför stora skadskjutningen. Tidigare undersökningar visade att 60% av äldre sädgäss hade hagel i kroppen. Detta är oacceptabelt!
Vidare skall ungräv få jagas hela året. Eller som det står: "Till skydd för småviltet återinförs en bestämmelse om att årsunge av rödräv får jagas hela jaktåret. En kontinuerlig och konsekvent predatorkontroll ger en lokal positiv effekt på tillgången på övrigt småvilt". Varför skall jägarna bestämma hur en Svenska faunan vara sammansatt?
En positiv sak ändå till slut. Svärtan fridlyses. Men detta hade vi redan föreslagit i det bortkastade förslaget.
Se också: http://hansynsfulljakt.webhop.netInga kommentarer:

Skicka en kommentar