onsdag 27 april 2011

Jaktkritik

I dag ska jag inte skriva om någon jaktkritik men om köttätande. I söndagens DN stod det om den miljöbov som köttätandet är. Köttet från Brasilien orsakar 70 kg koldioxid per kilo kött medan det svenska köttet orsakar 20 kg per kg kött. Det som orsakar det stora koldioxidutsläppet i Brasilien är avskogningen. I Sverige äter varje person 65 kg kött per år vilket är 20% mer än för 20 år sedan. Människor i hela Europa äter betydligt mer protein än de behöver göra. 
Kväve sprids på åkrarna och 85% av kvävet går ut till djurproduktion. Kvävet har blivit en stor miljöbov då det läcker ut i sjöar och hav och orsakar övergödning med kraftiga förändringar i bioversiteten. 
I detta avseende är jakten föredömlig. Men jakten orsakar stort lidande för djuren genom skadskjutningar. 30% av de djur som skjuts kastas också bort. Kråk- och måsfåglat, rävar, grävlingar och andra.

tisdag 19 april 2011

Jaktkritik

Jag hörde just på radio att det på "några större gårdar" i Sörmland bedrevs hetsjakter med hund. I England har ju dessa rävjakter förbjudits men här i Sverige tycks tydligen en del att det ska gå för sig även om man här hetsar hundarna på vildsvin och älgar. När jägarna kommer fram till bytet går det inte att skjuta djuret då hundarna är vilda på bytet utan jägaren måste nå bytet så att han kan sticka en kniv i hjärtat.
Det är uppenbart att jakt förråar och att jägarna blir helt avtrubbade för djurs lidanden. Jägare som plågar djur har förmodligen ingen empati. Risken är då att de också är aggressiva och våldsamma mot människor.
Länspolismästare Carin Götblad uttryckte samma tanke då hon kommenterade att några poliser i Stockholm skulle arbeta med att förhindra att djur plågades.

läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se
och gå in på Facebook Jaktkritikerna

söndag 10 april 2011

Jaktkritik

I dagen DN (11 april) finns det några notiser att kommentera. Förstläser jag om att Centerpartiets miljöpolitiske talesman Roger Tiefensee är orolig för att "antikött-lobbyn nått riksdagen". Om Centerpartiet förde en miljöpolitik, vilket de inte gör, skulle de välkomna en "antikött-lobby". Köttätandet är en verklig fara för jordens klimat. Hälften av jorden spannmålsproduktion går åt till djuruppfödning och korna och grisarna producerar stora och för växthuseffekten förödande mängder metangas. En av de viktigaste åtgärderna för att minska växthuseffekten är att sluta äta kött. Den andra notisen gäller att djurskyddskontrolanterna finner allt fler brister vid djurhållningen. Jag antar att detta gäller djur på jordbruk. Antalet förelägganden steg med 36% till 1452 och antalet omhändertagna djur steg med hela 54% till 970. Skrämmande siffror! Tyvärr är många av de vanvårdande besättningarna beroende av psykisk obalans hos djurägarna men att de är så många. Vad kan detta bero på? Den tredje notisen berättar att länspolismästare Karin Götblad har fått Djurskyddet Sveriges djurskyddspris för 2011. Grattis! Hon får det för att hon sett till att utbildat poliser för att bekämpa vanvård och rent sadistiska brott mot djur. Hoppas detta satsning ger resultat. Läs hemsidan: www.jaktritikerna.se gå gärna in på Facebook Jaktkritikerna

fredag 8 april 2011

Jaktkritik

I går fick jag en e-post från en jägare som ansåg att vi hade fel i det vi skriver på vår hemsida. 1. Han anser inte att skadskjutningarna är så många som vi uppger. Jag vet att det finns fem svenska undersökningar som styrker våra siffror. (Det finns också flera amerikanska men de gillas inte av svenska jägare som anser att amerikanarna är sämre skyttar än de svenska. Fan tro´t! Men...) 30 % av rävarna har hagel i kroppen (forskning från Riksmuseet) 25 % av funna havsörnar har hagel i kroppen (forskning från Riksmuseet) 15 % av älgarna skadskjuts så att de måste eftersökas (Jägareförbundet) 60 % av äldre sädgäss har hagel i kroppen (Sveriges ornitologiska förening) 25 % av upphittade vargar har skottskador (forskare på Grimsö) De ovanstående gäller all rovdjursjakt där minst 20 % av djuren måste eftersökas. 2. Han anser att om rävjakten skulle upphöra skulle det innebära att alla rådjur skulle utrotas. Rovdjur utrotar aldrig sina bytesdjur. Visserligen blir troligen proportionen mellan arterna annorlunda men det är bara jägare som är "artsitiska" = anser att djur är olika värda. 3. Han anser att hararna inte far illa av jakten på vintern. Självfallet påverkas en jagad hare till det sämre. Haren gör av med energi som den skulle ha behövt för att överleva kalla vinternätter. Tiden för födointag minskar vilket också leder till förlorat energiintag. Ökade stressnivårer leder till fysiologiska nackdelar. 4. Han påstår att jakt dygnet runt endast gäller vildsvin. Han borde läsa Jaktförordningen där det framgår att vi har rätt. 5. Han påstår att jakten inte är slumpvis. Helt konstigt uttalande. Alla vet att jakt innebär att djur som skulle ha kunnat ha fortplantat sig dödas och djur som inte får den chansen klarar jakten men dör av andra orsaker. Jag skulle hoppas att Jägarexamen lär nya jägare något om biologi och jakten påverkan på det vilda. Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se gå gärna in på Facebook Jaktkritikerna

måndag 4 april 2011

Jaktkritik

Den här bloggen handlar om en bok av Pelle Strindlund som recenseras i DN den 4 april. Boken heter "Jordens herrar-slaveri, djurförtryck och våldets försvarare". Boken handlar inte för och främst om jakt men kommer tydligen i på detta område. Recentionen illustreras av en älg! Pelle Strindlund står det i recentionen utmålar "såväl hobbyfiskare .... som älgjägare som brutala våldsverkare mot kännande varelser". Det är helt klart att älgar och andra djur har samma nervsystem som vi och känner smärta och lider när de skadas. Skadskjutningar är tyvärr allvarliga och vanliga. Ca 15% av älgarna skadskjuts enligt Jäagreförbundets egen undersökning. Men i dag måste älgar och vildsvin skjutas då de annars skulle göra alltför mycket och alltför många allvarliga skador i trafiken och på odlade grödor. Men som recensenten Sverker Lenas påstå att "ett veganjordbruk utan domesticerade djur är en fossildriven monokultur som utplånar både arter och livsmiljöer" är helt felaktigt. En miljard människor svälter och halva jordens jordbruksproduktion gå åt till att föda upp djur. Sverker Lenas skriver också "Eftersom en stor del av jordytan inte lämpar sig för jordbruk råkar gräsätande betesdjur, som inte konkurrerar med människor om samma föda ofta vara den mest effektiva och miljömässigt skonsamma formen av matprduktion". Jag vet inte vad dessa grässlätter finns. USA:s prärie, Rysslands stäpper, Argentinas Pampas och Afrikas savann odlas upp. När vatten saknas konstbevattnas öknarna med sinande grundvatten till följd. Något som kommande generationer måste avvara är kött. Klimathotet klarar inte en fortsatt djurproduktion. När meterologen Per Holmgren tillfrågades vad han hade gjort för klimatet var hans första svar: "Jag har slutat äta kött". Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se Gå gärna in på Facebook-gruppen Jaktkritikerna

fredag 1 april 2011

Jaktkritik

Tre björnungar har behövts dödas. De ansågs vara för svafa för att flyttas till en djurpark. Jonas Wahlström på Skansen "rasar". När "rasade Jonas Wahlström över att det dödas 322 björnar 2010 i Sverige! Det är mer förkastligt att döda vuxna djur rent biologiskt då de har överlevt den svåraste tiden som ju är ungdomstiden. Det är ju trots allt så att ungar har mycket sämre överlevnad än vuxna. Men björnungar ser ju så gulliga ut och vissa personer vill säkert vinna sympatier. Men att gå emot starka organistioner som Jägareförbundet då måste man vara våga ta strid. Men tyvärr vi är alltföt få som vågar ta debatten. Kom gärna med! Läs www.jaktkritikerna.se eller gå in på Facebook "Jaktkritikerna"