lördag 11 februari 2012

Jaktkritik


Sveriges ornitologiska förening har i sitt senaste nummer av sin tidskrift Vår Fågelvärld ett upprop för att samla in pengar för att Cypern ska få större möjligheter att stoppa den illegala jakten på småfåglar. Ca 2 miljoner antas dödas sedan de fångats i nät eller med limstickor. Det som är "det största problemet är att även fåglar som är rödlistade fastnar i näten och på limstickorna" enligt textförfattaren. 
Intiativet är lovvärt men jag anser att man måste sopa rent framför egen dörr först innan man ger sig på utländska avarter. På Cypern äts i alla fall fåglarna upp även om detta anses vara ett problem att retauranger serverar dessa småfåglar. 
I Sverige skjuts ca 250 000 fåglar som bara kastas på sophögen. Så mycket bättre är väl inte det, utan snarare mer oetiskt. Dessutom sker en betydande illegal jakt även i Sverige. Omvittnat är förföljelse av kungsörn och havsörn. Men även andra fåglar skjuts av "misstag" liksom de ugglor som fastnar på limstickor på Cypern. Varför skjutvapen skulle vara bättre, som antyds i texten, förstår jag inte. Varför skulle 20-30% skadskjuna fåglar vara bättre än en död fågel i ett nät? Djurplågeri och en långsam död är väl sämre?
Jag har tillsammans med flera ornitologvänner länge försök få SOF att aggera för att få en förändring av fågeljakten i Sverige.  Förre ordföranden Lars Lindell framkastade i sin sista ledare att helt förbjuda fågeljakten i Sverige. Det var djärvt och framsynt. Jag skulle gärna se att SOF drev detta krav till riksdag och regering. Men för att få upp fågeljakten till debatt så har jag föreslagit att förbjuda den s k viltvården som omfattar kråk- och måsfåglar. I en ledare för några nummer sedan i VF förklarde ordf. Dennis Kraft att fåglarna som omfattas bl a av vilvården borde fridlysas. Men när jag vill att man ska gå ut med detta krav i en debattartikel så händer inget. Ska en förändring ske måste det finnas en opinion. Opinionen kan inte åstadkommas om frågan inte får någon uppmärksamhet. När man endast skriver i VF skriver man för de redan frälsta och inget mer åstadkommes. Att få ett gehör mot denna oetiska jakt där man betraktar djur som skräp borde vara lätt. 
Även Naturskyddsföreningen har detta krav i sin "Jakt- coh fiskepolicy" där det står "En grundläggande förutsättningför människans nyttjande av faunan genom jakt och fiske ska vara att bytet tas tillvara". Varför inte gå samman med Naturskyddsföreningen i en debattartikel om "viltvården"?
Gå in på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

söndag 5 februari 2012

Jaktkritik


Jag har tidigare publicerat vårt brev till Granskningsnämnden (se tidskriften Jaktdebatt nr 3 2011). 

Ett par kommentarer till Granskningsnämndens beslut:


Det är tydligen så att nämnden inte tar beslut gemensamt utan att enskilda ärenden (privat personer eller små föreningar) avgörs av ordf. ensam. Det är ju uppenbart att kallar man ett program för en dokumentär så behöver inte dokumentären skilda alla eller mindre smickrande delar av företeelsen.
I avslaget står det att ”framställningen får inte vara vilseledande till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas”. Här anser vi ju i anmälan att skadskjutningen av de djur som jagas inte någon gång nämns i programmet vilket ju innebär att väsentlig uppgift saknas. Detta kommenterar nämnden på följande sätt ”de av anmälan anförda omständigheterna saknas i dokumentärfilmens redogörelse av jakten medför inte heller att programmet strider mot kraven i SVT:s sändningstillstånd”. 
Det är för mig självklart att dokumentärfilmaren, som ju filmat i ca 20 års tid måste ha varit med då djur skadskjutits. Det är ju möjligt att han aldrig följt dessa skadskjutningar med kameran och alltså aldrig dokumenterat detta lidande för djuren. Lidande djur är naturligtvis aldrig trevligt att visa. Skulle han ha några sekvenser har han säkert mycket medvetet tagit bort dessa från dokumentären. Men att inte nämna detta i dokumentären är ju vilseledande och alltså partiskt och osakligt. Hur man sedan kan fria ett sådant program begriper jag inte. Förmodligen är det helt enkelt så att man kan strunta i anmälan då den kommer från en liten förening och att vår anmälan inte på något sätt har blivit uppmärksammad i opinionen.
Det är verkligen tragiskt att SVT kan visa ett så partiskt program som visar jakten utan problem trots att jakten har stora djurskyddsproblem och dessutom tycker att det är helt OK.

Se vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Gå med i FB-gruppen: Jaktkritikerna (där du även kan läsa vårt brev till Granskningsnämnden i oktober)