måndag 16 juni 2014

Jaktkritik

Jag fick för någon dag sedan en kommentar från en anonym jägare som påstod att om inte jägarna sköt kråkfåglar skulle alla småfåglar försvinna.
Jag ser detta som ytterligare ett bevis på att många jägare är okunniga i biologi.
Jag brukar hänvisa dessa jägare till våra nationalparker så att de kan se vilken stor och diversifierad fauna som där finns då ingen jakt har bedrivits på närmare hundra år. Gå gärna i Sarek genom Rapadalen och beundra de stora, orädda och vackra älgarna. Sarek är också ett av Sveriges rovdjurstätaste områden även om en viss olaglig jakt bedrivs. Mer kända är ju de afrikanska nationalparkerna som ju vimlar av rovdjur och andra arter, Jag är övertygad om att ingen sett någon förändring i fågelbeståndet då sparvhök och duvhök fridlystes 1967. Dessa två arter är ju specialiserade på fåglar som byten.
I ett försök på Öland försökte man öka häckningsframgången för ett antal vadarearter genom att skjuta bort kråkor, rävar och grävlingar. Man hade då ett eferensområde där ingen jakt bedrevs. Utfallet på häckningsframgången blev lika dåligt i båda fallen. Det är ofta andra orsaker till minskningar hos arter framför allt väder och vind men ofta mänskliga aktiviteter som förändrade brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk. Jakt har ju även i Sverige orsakat utrotandet av varg, bäver och till utrotnings gräns grågås. Idag är jakten på tigrar och noshörningar hotade av jakt som dock är illegal.
En orörd natur utan jakt och inga stora ingripanden i djuren biotoper skulle göra den biologiska mångfalden större och individrikare.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: