fredag 29 april 2016

Jaktkritik

Jag fick här om dagen en artikel där en man vill skapa ett vilthägn enbart för att jägare ska kunna träna sina hunder att närma sig vildsvin. Vildsvinen ska vara unga (mellan 1 - 2 år) och av hankön. Varför just denna inskränkning framgår inte. Vildsvinen ska också vara mer eller mindre tama och vara märkta.
Jag är varken jägare eller hundmänniska så jag är verkligen förvånad över att jägare vill utsätta sina hundar för att jaga vildsvin. Enligt Agria (försäkringsbolag för djur) visar att det är fler hundar som dödas av vildsvin än som dödas av vargar. Hur många hundar som skadas av vildsvinen finns det inga uppgifter om men antalet skadade hundar är mycket troligen många fler. Varför utsätta sina hundar för detta? Jägare är inga djurvänner men jag hade trott att dr i alla fall tyckte om sina hundar men så är tydligen inte fallet.
Ett annat inslag i radion talade om att skyddsjakten på säl (troligen gråsäl) skulle inskränka till 200 m från fiskeredskap. Syftet med skyddsjakten är ju att rädda fiskarna i fångstredskapet och också skydda själva redskapet som sälarna kan förstöra då de äter upp eller vill åt fisken.
Nu invänder de som vill jaga att gränsen 200 m är för snäv. Men vill man skydds sina redskap så är det väl rimligt att döda de sälar som närmar sig redskapen och kan tänkas försöka komma åt fisken. Jägaren - fiskaren? som kommenterade Naturvårdsverkets beslut menade att de ville göra sälarna skygga och rädda för att närma sig fiskeredskap och då är väl beslutet bra då det verkligen syftar till att döda de sälar som närmar sig redskapen och skrämma de som man eventuellt missar.
Jag har alltid tyckt att denna jakt är den sämsta i Sverige. Den som jagar har bara ett huvud att sikta på och med vetskap om den stora skadskjutning som finns på alla andra jagade djur måste denna jakt ha en oerhörd stor risk för skarpskjutningar. I andra tidigare tillstånd ska sälen bärgas men de som kan simma iväg kan ju ha fått skador som inte direkt dödar sälen men ändå inte gör att sälen klarar sig i längden. Här vet vi ju ingenting eftersom en säl som simmar iväg troligen bedöms som att skottet missats.
Skyddsjakt är något som jag anser måste accepteras på enstaka individer då ingen annan lämplig lösning finns. Men här med säljakt är jag mycket tveksam. Fiskeredskap som minimerar möjligheten för sälar att komma åt fiskar måste användas. Att finns 100%-iga fiskeredskap kanske aldrig gå och alla näringsidkare gör förluster av olika orsaker och detta måste också fiskare inse och kompensera bortfallet med högre priser på den fångst de kan sälja.

Gå in på www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret!

måndag 25 april 2016

Jaktkritik

Läste i tidningen att Norges björnstam minskat med 4%. En kommentar till denna uppgift kom från Rovdata (som jag gissar är ett nytt påfund från Jägareförbundet då jag känner till namnet på den som står för Rovdata). Rovdata kommenterar att så är det också i Sverige då björnstammen i Sverige och Norge är den samma.
Det var väl inte meningen med jakten att minska stammen. Jag har alltid hört att stammen ska öka långsamt så att den aldrig blir till besvär för husdjurs- eller renägare.
Det ska bli spännande att se om Naturvårdsverket håller kvar sina höga kvoter (drygt 300 björnar / år).
Enligt min mening är skyddsjakt det enda som behövs. Allt annat är onödig reducering av rovdjursstammarna.

Gå in på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta fram nationaldäggdjuret

onsdag 20 april 2016

Jaktkritik

Anti Pauching Unit (APU) har upptäckt ett skjutet lodjur som man därefter försök bränna för att undkomma att någon skulle upptäcka deras dåd.
Hoppas rovdjurshatarna blir infångade och dömda.

Gå in på hemsidan www.jaktkritikerna.se och rösta på nationaldäggdjuret

tisdag 19 april 2016

Jaktkritik

"Kunskap är makt" sägs det iett uttryck. Men pengar är mäktigares nog alla vet. Med pengar kan man köpa allt. Även människor, lojalitet och inte minst fördelar och att skrämma folk.
Det senaste exemplet är att företaget Granngården (som jag tror är nära lierade med LRF Granngården hette ju förut Lantmännens) och säljer trädgårdsprodukter och olika varor till husdjur  avslutar  nu sitt samarbete med Djurskyddet Sverige eftersom Jägareförbundet hotar med att sluta gynna sitt samarbete med Granngården då föreningen Djurskyddet Sverige är motståndare till vargjakt.Allt enligt Facebook som fått uppgiften från en tidning.
Hot går hem!
Jag kan tänka mig att det inom Granngårdens styrelse finns många jägare då mänga lantbrukare är markägare och jagar själva. Så det här var nog ett lätt beslut,
Men jag hoppas att Djurskyddet Sverige inte låter Granngården sälja deras produkter utan gynnar ett annat bolag.
Hot och ekonomiska påtryckningar ska inte få segra.

Gå in på vår hemsida och rösta på nationaldäggdjuret www.jaktkritikerna.se

måndag 11 april 2016

Jaktkritik

Jag läste idag en liten notis i ridningen att man räddat tre sm¨rävungar som man hittat i en gångtunnel i Stockholm.
Många människor är oerhört djurvänliga och räddar duvor, kråkor och en mängd andra djur så fort de kommer djuren nära och får en slags relation till dem. Jag tänker också på de många och enorma insatser som gjordes för 30 - 40 år sedan då månader av fåglar blev insmetade med olja då många tankfartyg spillde o - eller medvetet ut olja i våra hav. Åtskilliga 100 -tals fåglar tvättades rena till ett ,yrket osäkert liv efter tvättningen. Men jag kan inte fördöma insatserna. De visar på en stor djurvänlighet och känsla för djur.
MEN för alla de miljontals djur som skjuts i Sverige finns knappast någon opposition. Vargör rätta tre rävar då 70 000 skjuts varje år i Sverige? Varför finns det så få människor som vill att dessa rävar ska få leva?
Jag tror att det är mycket psykologi idetta. För det första vet man inte om denna jakt och vet man om jakten så ser man inte räven och får på så sätt ingen relation till den.
Jakten på räv är dessutom enbart för att jägarna vill ha nöjet att skjuta fler rådjur. Jägarna tar aldrig nu reda på pålsen utan räven kastas på sophögen. Jakten är därför synnerligen oetisk.
Varför är vi inte fler jaktkritiker?

Gå in på vår hemsida: www,jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret"!

söndag 3 april 2016

Jaktkritik

Jägaren som jag kritiserade i min förra blogg skrev också att "jakt är en naturlig del av människans aktiviteter".
Jag vet inte vad han menade med "naturlig". I Sverige jagar inte 97% av befolkningen och ska man anse att en så liten minoritet som 3% visar ett naturligt beteende så blir många sjukliga och perversa beteenden "naturliga". En del jägare (kanske dock inte denne) tror att jakt är genetiskt betingat. Hos människan är kultur och natur (genetik) mycket svårt att skilja på. Vad man vet om förhistoriska människor tyder allt på att jakt är en mycket sen företeese.
Tidiga människoarter, skilda från apor hade mycket  dåliga redskap som knappast gick att använda för jakt. Man tror att dessa homoider möjligen skaffade sig kött genom att skrämma bort agnar från rovdjursrivna djur. På mycket lokala ställen kunde möjligen ett större antal människor skrämma några djur över branter så att de föll och dödades vid nerslaget. Men detta kunde bara ske på speciella platser och då människorna kunde samarbeta i större grupp och antalet djur som gick att skrämma var stort.
Det mesta av proteinintaget kom från rötter, nötter och musslor från hav och floder. Bengt Berg som skrivit flera böcker om San-folket i södra Afrika menar att San-folket är de sista i sen tid som lever på en i viss mån historisk levnadsstandard. Deras huvudsakliga näringsintag består av insamlade vegetabilier. Kött har alltid varit svårt att spara. Salt har alltid varit en bristvara, rökning kräver hållbara rökhus och torkning är svårt då flugor och andra insekter angriper köttet då det hängs upp. Köttet har alltså konsumerats direkt ,ed en fest och där hela stammen deltog. Dessutom är jakt ett tillfällenas spel som jag tror att de flesta jägare känner till.
Man anser att det först för 40000 - 50 000 år sedan då den moderan människan Homo sapiens sapiens kom som vapnen var så väl utvecklade att ren jakt kunde bedrivas. Detta tyder på att jakt är en kultur och finns inte i generna.

Läs gärna min gode väns insändare

och gå in på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och rösta på "nationaldäggdjuret".