söndag 25 februari 2018

Jaktkritik


Att döda djur
Jag hörde just Lundströms bokradio där Rafael Donners bok "Människan är ett känsligt djur" diskuterades.
I inslaget berättades det om att Donner strypt en tupp i NyaZeeland. Hur det kom sig framgick inte men Donner hade blivit starkt berörd när han såg fågeln ögon som visade att tuppen insåg att han skulle dö. Donner skämdes djupt efteråt och han åt numera sällan kött.
Jag kom att tänka på alla de jägare som skadeskjuter djur vid sin jakt. Det säga "har du jagat har du skadeskjutit". Den som jagar sällan är troligen en dålig skytt och därför skadeskjuter, den som jagar ofta är troligen en bättre skytt men ju fler skott som skjuts iväg desto oftare träffar skottet fel. Med detta menar jag att alla som jagar har behövt söka och avliva skadade djur och sett deras lidande och de dödsförskräckta ögonen. Hur kan man vara så hårdhudad att man fortsätter sitt dödande efter den erfarenheten?

lördag 17 februari 2018

Jaktkritik

Jaktjournalens obehagliga uppmaning till jägare
Igår fick jag ett meddelande från min son där han läst ett flygblad i Skövde där man uppmärksammad tidningen Jaktjournalens otäcka och fullständigt oseriösa kampanj att döda så många rävar, grävlingar m fl.
Meddelandet löd: "Förberedelse för rovdjurskampanjen. En tävling i att döda så många djur som möjligt  RÄV, GRÄVLING, MÅRD, MINK, ILLER, KRÅK- och MÅSFÅGLAR, SKATA och NÖTSKRIKA SOM SÅDANA SLÄNGS PÅ SOPHÖGEN. DE SOM DÖDAR FLEST DJUR VINNER PRISER. EN DSÖDAD RÄV GER 120 poäng. Segrarna och ungdomsklassen har dödat på 2 år fler än 800 fåglar. Information från Jaktkritikerna Västra Götaland."

Det är verkligen viktigt att uppmärksamma Jaktjournalens sanslösa och barbariska kampanjer som de utlyser varje år. Skottpengar är förbjudna sedan många år beroende på att de är oetiska och inga djur är skadedjur. Att man fortfarande kan tillåta den oetiska "viltvården" enbart för att jägarna inte vill ha dessa djur på sina marker är en skam för Sverige. Jägarna äger inte djuren och ska inte heller få bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
I Jaktjournalens tävling finns extrema jägare som har vunnit på att döda 63 rävar, 128 grävlingar, 34 mårdar och 567 kråkfåglar. Vilket rovdjurshat!
Jaktkritikerna i Västra Götaland gör verkligen en stor insatts när de uppmärksammar dessa marodörer till jägare som ser de uppräknade djuren som pest och inte som levande varelser som har ett berättigande i naturen vilket ingen jägare har.

torsdag 15 februari 2018

Jaktkritik

Vargpopulationen är för liten
Jag antar att alla de 22 vargarna som ingick i licensjakten har skjutits. Idag är det iall fall den sista dagen (15/2) licensjakten är tillåten.
Problemet med vargstammen är att riksdagen beslutat att vargstammen ska vara mellan 170 -270 vargar. Detta antal kan aldrig betyda av stammen är eller kommer att uppnå "gynnsam bevarandestatus". När skyddsjakten dödar ca 20 vargar per år och trafiken ca 10, och tjuvjakten kan vara 10 så kommer heller aldrig vargstammen att öka. 2016/2017 visade inventeringar att Sverige hade ca 350 vargar och Norge  ca 75 vilket skulle betyda 425 vargar då dessa anses passera gränsen då och då så att stammen betraktas som gemensam. 46 kullar ansågs också ha fötts. I åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett anges att projektet ska avsluts då stammen har uppnått 200 par. Alla sexuellt reproducerade organismer har samma förutsättningar och för att man ska anse att en population har rimlig "gynnsam bevarandestatus" ska stammen vara minst 200 -250 avlande par.  Detta skulle alltså innebära att vargarna skulle vara ca 2000 då de avlande alfaparen är ca 1/10 av hela populationen. När dessutom den vitryggiga hackspetten har ett mycket större inflöda av finska, norska och baltiska hackspettar till skillnad från vargen så borde vargstammen vara ännu större.
Det enda som jag ser att klara vargstammen från utrotning på sikt är att alla som har kunskaper och är experter på populationsgenetik, demografi och ekologi samlades och protesterade mot den helt felaktiga vargpolitiken som riksdagen har godkänt. Det vore att nu till valet gå ut med dessa experters kunskap och se till att riksdagens ledamöter får klart för sig att inga vargar kommer att finnas kvar om ett antal år om inte vargstammen  ökar kraftigt.
Men det är nog för optimistiskt.  

onsdag 7 februari 2018

Jaktkritik

Intressant krönika
Det är inte ofta som jag kan hänvisa till något bra skrivet om jakt på andra håll men här kommer det en krönika från Alex Schulman i Expressen
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/det-var-bara-sjukt-och-perverterat/
Läs gärna min skildring av andjakten på Harg. Sök andjakt

måndag 5 februari 2018

Jaktkritik

Jag har just läst ut "En jägares dagbok" av Ivan Turgenjev skriven 1852.
Boken handlar inte om jakt, med två undantag. Boken skildrar lyriskt Rysslands vackra och skiftande natur med skogar, floder och stepp. Men kanske mest skildrar Turgenjev människorna, de livägna, bönderna, som ofta arrenderar av godsägarna som mycket godtyckligt bestämmer över dem. Det är ett mycket fattigt land med misär och elände men beskrivit med realism utan att lägga allt till rätta. Det är ofta fantastiska historier som författaren berättar.
Det finns egentligen bara två jaktskildringar i boken. Den ena handlar om en harjakt som jaget i boken bevittnar och där haren slits till döds av hundarna som jagar den. Alltså som den numera förbjudna rävjakten gick till i England för  bara några år sedan. Den andra har mer kulturhistoriskt värde.
Jägaren är ute i skogen tillsammans med en bonde och jägaren skrämmer upp en sumphöna (vad det kan vara i skogen) och skjuter den. Bonden protesterar och menar att jagaren förbryter sig mot gud. Då jägaren säger "du äter ju både höna och gås" så svarar bonden att de tama fåglarna är givna till människan av gud men "sumphönan är en fri skogsfågel. Och inte bara hon.Det finns många såna skogens djur, på fälten och i floden, i träsken på ängarna, både ovantill och nedantill_ och det är synd att döda dem. Man ska låta dem leva på jorden inom deras gränser".
Kan detta vara en tro inom den grekiskt-ortodoxa tron? Jag har aldrig hört detta från bibeltrogna kristna varken protestanter eller katoliker. För dessa människor är ju alla djur uten själ och finns endast för människans skull.

lördag 3 februari 2018

Jaktkritik

Usla debatter i riksdagen
I veckan hölls en debatt i riksdagen om jakt och viltvård. Det var en verkligen en bedrövlig debatt.
Några ledamöter gnällde för att det inte fick skjuta fler vargar; precis som om regeringen skulle ha något med saken att göra.
I den kontroversiella (?) frågan om man skulle få utfodra vildsvin (vilket  man naturligtvis inte ska få) ansåg Eskil Erlandsson att lokalt producerade medel skulle få användas men inte t ex sockerbetor i Småland. Så j-a dumt!
En KD-ledamot påstod att en eftersjägare hade blivit angripen och ansåg att dessa skulle ha väktare- eller polismans befogenheter. Idiotiskt!
Alliansen gnölade om att regeringen, efter EU:s påtryckningar, vill ändra på Jägareförbundets allmänna uppdrag. Vad detta skulle innebära framgick inte.
En (L) ledamot gick också upp i talarstolen men vad han sa var så ytligt och utan substans så jag tror att han måste skaffa sig en "pinne" så att han kunde åka hem och berätta att han varit upp i debatten si och så många gånger. Det är ju val i höst.
Jag har känt ett par riksdagsledamöter och har tyckt att de varit som folk är mes. Men jag tror att det skulle vara bra om riksdagen halverades till t ex 200 medlemmar. Då skulle bottenskrapet försvinna; alltså de som står på de sista platserna på listorna. Jag tror då att politikerföraktet skulle minska.