söndag 28 april 2019

Jaktkritik

Det är val i Spanien idag (27/4-19). På radio hörde jag att det var betydligt fler partier i dagens val än vid de flesta andra val som hållits i Spanien. Det finns och i Spanien ett "Djurens parti" liksom i Sverige som syftar till att ... "föra in djurfrågor i politiken och verka för en mer miljö- och djurvänlig kött- och pälsindustri."
Enligt Wikipedia så fick partiet 4000 röster i riksdagsvalet 2014 och drygt 8000 röster i EU-valet samma år. Det finns enligt samma källa ungefär 15 partier som är större.
Jag förstår att ett så begränsat en-frågeparti inte få fler röster. Dessutom är jag förvånad över att inte partiet är mer radikalt. Det är dock möjligt att partiprogrammet är mer tydligt men det har jag inte läst. Det finns ju andra partier som driver en bättre djurhållning i riksdagen (MP) och (V) och med de små marginaler det kan vara fråga om i vårt hyperrättvisa valsystem så vore det bättre om röstarna på Djurens parti valde något av de nämnda.
Tyvärr vet jag inget parti som lyfter fram de allvarliga  djurskyddsproblemen inom jakten. Trots att ett par enkätundersökningar visar att 10% svarar "är negativ till jakt" 18% är "tveksam till jakt" och 54% "accepterar jakt" (vad skulle jag svara som accepterar jakt på älg och vildsvin?) så skulle ett "Antijaktparti" inte få fler röster än "Djurens parti".
Det enda jag kan tänka mig är att få en opinion mot jakt så att riksdagspartierna blir tvungna att diskutera och förhoppningsvis minska den svenska jakten.  

torsdag 18 april 2019

Jaktkritik

Jag har en diskussion med en gammal vän som då var medlem i styrelsen då jag var ordförande i Jaktkritikerna. Hen menar att våra husdjur (kor och svin) har det sämre än de jagade djuren. Jag menar att jakten är Sveriges största djurskyddsproblem. Som jag också framhåller är det svårt att veta om graderna skiljer sig i helvetet. Hen framhåller att många grisar inte får tillfredsställa sitt naturliga beteende då de föds upp i sterila betongutrymmen där det inte finns ens ett halmstrå. Så är det nog men vilket psykiskt lidande har grisarna då de knappast vet om något annat? Dessutom nämner hen att hönor har hängts upp i benen utan att ha varit ens bedövade och att grisar och får har sållats levande. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och olagligt . Men människor gör misstag och det finns ingen verksamhet som är 100% felfri. Det är också mycket annat som är otillfredsställande i djurhållningen där korna i stor automatiserade hallar inte heller får sitt naturliga beteende tillgodosett. Transporterna är självklart ytterligare ett problem. Det enda vore nog att stänga alla slakterier men så länge som många vill äta kött, billigt kött, så måste de nog vara kvar. Det anses bli fler svenskar blir vegetarianer, alla fall delvis, men hur länge dröjer det innan svenskarna slutat att äta kött?
Mitt försvar för att jakten är ett större djurskyddsproblem är att jakten inte är nödvändig. Den berör endast några procent av den svenska befolkningen, den ger liten mängd kött beräknat på den hela populationen och framför allt den skadar 100 000-tals djur varje år. Många skadeskjutna djur eftersöks aldrig, t ex rävar och gäss där mellan 30 -60% av undersökta djur har hagel i kroppen och andra skador. Eftersök tar ibland många timmar då djuret för ligga i svåra plågor innan djuret kan avlivas. Eftersom 1 miljon djur dödas varje år i jakten och säkert 1000-tals djur måste eftersökas blir lidandet oerhört mycket större än de fåtal misstag som görs i slakterierna.Där anser jag att djurskyddsproblemet är mycket större i jakten än i slakten. Det psykiska välbefinnandet sett som naturlig beteende är självklart ojämförbart. Men att leva i naturen är inte helt utan problem, svält, torka, kyla, stora snömängder, stress under jakttid med hundar, skott och drevkedjor är andra stressmoment. Att leva som ett djur är ett talesätt som menar att förhållandena är ytterst torftiga och besvärliga. Så är et nog

Hur ser du på husdjurens situation i förhållande till de vilda djuren med tanke på den jakt som sker?

tisdag 9 april 2019

Jaktkritik

Naturvårdsverket har under våren tagit in synpunkter från olika håll för att få en uppfattning om vad föreningar och enskilda anser om jakt och jakttider för de närmaste sex åren. Jag har som enskild skickat in två förslag som kan läsas på länken " Naturvårdsverkets webbplats för jakttidsöversyn". Inläggen är inte namngiva vilket är naturligt då ju anonymiteten är viktig.
De olika förslagen ska nu bearbetas i en grupp bestående av de som har lämnat in förslag. Jag har inte själv blivit ombedd att komma och motivera men förslag men jag hoppas naturligtvis att de är så tydligt formulerade att det inte ska behövas. Men jag hoppas också självfallet att de ska tas zoo till diskussion vilket kanske inte blir fattet då jag inte får vara med.
Tyvärr tror jag att det blir som vanligt att jägarna får som de vill och att det inte blir någon förbättring för de vilda djuren.

tisdag 2 april 2019

Jaktkritik

Jag har under under alla år jag har försökt att minska den svenska jakten ansett att lodjuren ska vara helt fredade.Vid ett tillfället i början av 2000-talet fick vi ett stopp på lodjursjakten beroende på att den gynnsamma bevarandestatusen inte var uppfylld enligt EU. Margot Wallström som då var EU-miljökommisionär skrev då att inget av EU:s undantagsparagrafer kunde tillämpas för att motivera jakt på lodjur. Men detta lyckades regering och Jägareförbundet ändra på då en annan miljökommissionär kom på plats efter Margot Wallström. Nu får man jaga 100-tals lodjur med Art.16 §e:s lydelse "strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i Art 4 " (där lodjur ingår). Att under den paragrafen döda 100-tals lodjur är ju ett skämt!
Nu hör jag att i hela Norrbotten bara finns 13 familjegrupper kvar vilket är det lägsta antal som räknats sedan inventeringarna började för mer än 20 år sedan. Enligt expertis borde det var 32 för att en gynnsam bevarandestatus skulle råda. Enligt tjänstemannen på länsstyrelsen s¨berodde detta på "människan" (läs tjuvjakt vilket han troligen inte vågade säga) då födotillgången ansågs vara god.
Men tanke på att vargarna i västra Dalarna har försvunnit och dår forskare anser att detta endast kan bero på illegal jakt så undrar jag om inte all jakt på våra rovdjur ska förbjudas. Den legala licensjakten gör ju allt ännu sämre för vara stora rovdjur. Om all jakt skulle förbjudas så tror inte jag att tjuvjägarna skulle hinna med att döda både de som de nu illegal dödar plus den legala kvoten i licensjakten. Dessutom om tjuvjakten skulle bli större så var nog chansen större att få fast tjuvjägare. Kanske de mer justa jägarna också skulle agera då ju rovdjursjakt av många jägare anses spännande och skulle den försvinna så skulle dessa kanske också vara intresserade av att tjuvjägarna skulle försvinna genom t ex att bli  dömda att förlora sin vapenlicens. Det vore en "nåd att stilla bedja om."