onsdag 10 december 2008

jaktkritik

Vargar, varghat och vargvänner

Den senaste veckan har det blivit några artiklar i tidningarna om vargar igen. Kanske mest i stockholmspressen eftersom den varg som varit i Stockholms län sedan i somras sköts så fort det blev spårsnö. Dessutom har etappmålen som riksdagen satt upp för varg och järv uppfyllts.
Jag förstår de som tycker att Naturvårdsverket är alltför tillmötesgående när det gäller tillståndet att skjuta vargen i Stockholms län. Det finns de som bor i de mer vargtäta länen som anser att även "stockholmarna" måste ta sitt ansvar för att vargstammen skall kunna överleva på sikt. Då kan ingen del av Sverige frånsäga sig ansvaret. Det kan omöjligt vara så att endast tre eller fyra landskap skall ha alla vargar. Naturvårdsverket anser att stockholmsvargen gjort allvarlig skada då den rivit ett 30-tal får och att fårägarna inte haft tid att sätta upp el-stängsel. Men vargen har varit i länet sedan i somras alltså nästan 6 månader. Självfallet har stängsel kunnat sättas upp. Men viljan har förmodligen inte funnits. Och jag är övertygad om att ingen fårägare sätter upp stängsel nu när vargen är borta. Vad händer när vargen kommer nästa gång? Naturvårdsverket arbetar efter minsta motståndets lag. De som vill att vargen skall bli så talrik att den kan tas från listan över hotade djurarter i Sverige har för litet att säga till om.
I denna fråga finns hela jaktens problematik. Vem skall bestämma hur den svenska faunan skall vara sammansatt? Idag är jägarna en minoritet. De är dock bäst organiserade och har på grund av sin långvariga dominas bl a genom det "allmänna uppdraget" som riksdagen gav jägareförbundet 1938(!) att sköta vården av våra vilda djur. Detta är ju som Naturvårdsverket i en utredningen framhöll samma idé som att låta SNF sköta natur- och miljövården i Sverige.
För mig är inte skyddsjakt på våra "fyra stora" någon kontroveriell jakt. Men det måste finns någon rimlighet i vad som anses vara allvarlig skada. Släpper man en hund lös där man vet att det finns varg eller inte sätter upp elstängsel då man är fårägare kan man inte åberopa allvarlig skada och kräva att vargen skall dödas. Man måste skydda sig med rimliga medel. Det gäller i all verksamhet.
Det är alltså inte enbart bevarande aspekten som vi djurvänner måste ha hänsyn till utan också att arbeta för att skaffa oss en starkare position för att kunna hävda våra ståndpunkter på hur den svenska faunan skall se ut.

Besök gärna hemsidan http://hansynsfulljakt.webhop.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar