torsdag 6 maj 2010

Jaktkritik

Det var ett tag sedan jag skrev på min blogg. Jag har varit i Italien och det var varit en hel del att göra på tomten vid min sommarstuga. Hela gräsmatten är helt förstörd av vildsvin och Harg Bruks ägare vill inte stå för några kostnader som vildsvinen orsakar. "De tillhör naturen" men det är Harg som tagit hit vildsvinen för jaktens skull. Men det vill man inte erkänna och tar alltså ingen ansvar för de skador som vildsvinen orsakar.
Nog om detta. I det senaste numret av Vår Fågelvärld (Sveriges ornitologiska förenings tidskrift) vänder sig jägareförbundets ordförande Torsten Mörner och Per Gahrton (MP) mot ordföranden Lars Lindells tankar om ett totalförbud mot fågeljakt. 
Torsten Mörner menar att SOF lägger alltför mycket möta på att bekämpa jakten i stället för att fokusera på miljöproblem. SOF ägnar båda delarna stor möda. Men jägareförbundet ser aldrig att jakten lägger sten på börda. Om fågelpopulationer är minskande som för t ex orre och tjäder beroende på skogsbruket så ökar jakten dödligheten hos arterna. Jakten förstärker alltså minskningen som sker genom ändrade avverkningsmetoder. Det jägarna borde göra är alltså att sluta skjuta arterna. Men det kommer de knappast att göra. Torsten Mörner nämner självklart heller inget om det stora lidandet som fåglar utsätts för genom den stora skadskjutningen. 
Per Gahrton vänder sig mot att så länge vi accepterar "lidandet för uppfödda köttdjur" så skall vi acceptera skadskjutningar även om han framhåller att mycket kan göras för att förbättra skjutskickligheten. Det är märkligt att en fullblodspolitiker som Per Gahrton för fram så dumma argument. För att en dålig företeelse förekommer blir ju inte den andra acceptabel. Jag anser att Per Gahrton borde bekämpa köttindustrin om han nu tycker att den är så förfärlig och låta oss jaktkritiker bekämpa fågeljakten. Dessutom framför Per Gahrton en fullständigt idiotisk tanke. Han skriver: Om man vill skydda vilda djur mot människoorsakat lidande måste man inte då också skydda dem mot naturorsakat lidande bl a mot rovdjur.  Jag undrar om Per Gahrton vet något om djur över huvudtaget. Det är så enkelt Per Gahrton. Rovdjur tar byten för sin överlevnad vilket inte människorna gör. Människans jakt är helt onödig. Framför allt fågeljakten och just den jakten förorsakar mycket onödigt lidande!
Se även: www.jaktkritikerna.se


2 kommentarer:

  1. Fågeljakt i alla dess former är väl om något helt onödig. De som jagar fåglar bevisar hur nöjet att skjuta på levande måltavlor har vunnit över förnuftet. Dessa jägare kan åtminstone inte jag respektera.Fåglar innebär inga hot mot människan. I vissa andra fall kan man förstå att jakt är nödvändig.

    SvaraRadera
  2. Råkade hamna på denna sidan av en slump. Alltså nu får Du ge Dig. Att minska jakten är för att vissa klantar inte kan skjuta är som att minska eller förbjuda bilkörning för att vissa inte kan köra bil, titta på idioterna i
    "Sveriges sämsta bilförare", dessas körkort skall beslagtas permanent, hur de fick dem från början kan man fråga sig. Nä de som inte kan skjuta skall helt enkelt inte tillåtas jaga, deras vapen skall tas i beslag tills de avlagt skicklighetsprov eller permanent om de fortsatt inte vet vad de gör. Ang. fågeljakt så finns det vissa fåglar som faktiskt är skadedjur för våra grödor m.m. Andra är goda att äta. Jakt skall ske under ansvar av de som vet vad de gör, på samma sätt som bilkörning skall ske under ansvar av de som vet vad de gör. De övriga skall inte syssla med jakt eller bilkörning eller vad det nu vara månde.

    SvaraRadera