lördag 17 januari 2015

Jaktkritik

Det är märkligt att debattinlägget av Annerberg, Egardt ochLiljelund har publicerats i DN (1771-15). Det är okunnigt och osakligt. För det första påstås att vargstammen har gynnsam bevarandestatus. Ingen av dessa personer har tydligen inte tagit kontakt med experter inom bevarandebiologi och/eller populationsgenetik. "Debatten - även bland forskarna- förs ofta termer av att ett fåtal lndivider hit eller dit är det samma som försvinnande eller överlevnad. Men så enkel är naturen givetvis inte." Detta citat ur artikeln visar på okunskap och förvrängning av vad etablerade forskare inom de av mig uppgivna ämnena. Den nuvarande stammen är aldrig i närheten av "gynnsam bevarandestatus". Jag är övertygad om att EG-domstolen kommer att fastställa att Sverige inte uppfyller Habitatdirektivet.
Författarna tar också upp att glesbyggsbefolkningen är oroliga för att barnen ska bli angripna av vargar när de går till skolbussen kan ju vara mycket enstaka men också helt enkelt ett sätt att få bort vargarna som ju många jägare vill- Vad vet författarna om detta? Dessutom menar författarna att man måste ta hänsyn till "jägarnas behov". Varför? Jägarna äger inte djuren och de har ingen rätt att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Den av författarna föreslagna "Vargkommitén löser inte problemet. För att Sverige ska uppfylla EU:s habitatdirektiv måste vargstammens storlek fastställas på en vetenskaplig grund och inte av "ödmjukhet" vilket jag uppfattar som författarna menar att de olika parterna ska kompromissa och gå halva vägen var. Detta skulle vara förödande för vår vargstam.

Läs hemsidan:www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: