måndag 24 november 2008

Jaktkritik

SNF:s jaktpolicy

I oktober antog Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) en reviderad jaktpolicy. Enligt min mening är den ett väl genomtänkt dokument som värnar om djuren även om det inte är tillräckligt radikalt för min syn på jakten. Men jag förstår SNF:s dilemma. Föreningen har många jägare som medlemmar och ett alltför radikalt förslag skulle kanske stöta bort alltför många jägare. Tyvärr är jag också kritisk till att inte policydokumentet är mer konsekvent. Men det är lätt att citera vissa meningar och få dokumentet att framstå som ogenomtänkt men jag vill inte göra det sämre än det är. Det klassiska greppet när man citerar är ju att ta något ur sitt sammanhang och få negativa eller postiva meningar att framstå som de motsatta. Ett typisk citat taget ur sitt sammanhang är ju till exempel "Det kunde har blivit en mycket bra film, om inte...." och så kommer det en mängd förbehåll. I annonsen kan det låta " en mycket bra film" Aftonblaskan. Citatet är ju riktigt men vilseledande då det tagits ur sitt sammanhang.
Jag vill ändå med de reservationer jag gjort ovan citera ett par för mig viktiga ståndpunkter ur dokumentet. (förhoppningsvis sänds policyn ut till alla medlemmar eller läggs ut på SNF:s hemsida så alla kan ta del av dokumentet). "Mark- och fiskevattensägare kan inte anses äga faunan". "Det primära syftet vid all jakt och allt fiske ska vara att ta tillvara bytet" "Jakt och fiske i princip ska vara förbjudet i naturskyddade områden". "Arter som finns med på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade arter normalt ska undantas från allmän jakt". "Jakt med hagel orsakar hög frekvens av skadskjutningar, som orsakar onödigt lidande". "Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård liksom fällor och snaror för räv bör förbjudas".
Jag skulle också ta upp det negativa och det som jag anser vara inkonsekvenser men bloggen skall inte vara en akademisk uppsats.
Se även hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar