onsdag 16 februari 2011

Jaktkritik

Jag har fått en fråga om vilka som var med på diskussionen om utsättande av änder för jakt.
Två av oss sex föredragshåller representerade jägarkåren. En person kom från Jägareförbundet och en person bedrev själv försäljning av jakt bl a andjakt från s k viltvatten. En kom från Sveriges ornitologiska förening som berättade om SOF:s policy i fågelskyddsfrågor men han tog inte speciellt upp jakten som ett problem. De övriga två var forskade som talade om risken för hybridisering mellan vilda och uppfödda änder som kunde ställa till med problem beteendeförändringar och lokala anpassningar i andpopulationerna. Jag var den ende som tog upp jakten som ett problem. Den är oetisk då den inte uppfyller de krav som jägarna ställer själv på jakt; naturupplevelser, komma hem i bygden, träffa kompisar, vara med hunden, spänning mm.
Köttet som de får (oklart hur mycket) koster 240 kr per and. Dessutom kanske 20-30 mils resor = miljöförstöring och kostnader för 10-15 minuters oavbrutet pangande. Det avlossades säker 200-300 skott under denna jakt. Olkart hur många änder som skadsköts. Gissningsvis var det något 10-tal.
Läs www.jaktkritikerna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar