torsdag 26 februari 2015

Jaktkritik

Jag läste idag (26/2-15) om rävar i London. Man antog att det fanns minst 10 000 upp till 40 000 rävar i London. Men man bör ju komma ihåg att London är en verklig storstad med många miljoner invånare och ytmässigt också mycket stor då den omges av stora områden bebyggda med radhus. Rävarna antogs leva på råttor och mat som folk slängde. Jag har själv sett för några år sedan en räv i Stockholm springande över Essingeleden. Det är ju omöjligt att veta om den bara var på väg förbi Stockholm eller var en av invånarna. Det är klart att även Stockholm har permanenta rävar då Stockholm omges av stora obebodda områden t ex Nationalstadsparken. Rävarna har också gott om råttor att leva på men också kaniner och rådjur. Rådjuren är ju mycket vanliga och mycket oskygga i många villa områden, till förträt för de som ogärna ser sina blommor uppätna.
I samma DN berättades om duvhöken i Stockholm men jag tyckte att författaren tyckte att den var en sällsynt företeelse. Nu är duvhöken mer vanlig i Stockholm än i de stora skogarna och häckar runt om staden t o m på Skogskyrkogården. Duvhökarna har en ovanligt bra reproduktion i Stockholm förmodligen beroende på att det finns mycket duvor, kajor och andra fåglar som föredrar staden som vistelseplats. Ringmärkningar visar att duvhöken i Stockholm får fler ungar än ute i skogen.
Utan rävar och duvhökar i Stockholm skulle säkert invånarna mer besvär av råttor, rådjur, duvor och andra. Tänk om jägarna skulle sluta med sin "viltvård". Då skulle vi få en större och bättre balans av våra djurarter i den svenska naturen.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar