torsdag 5 mars 2015

Jaktkritik

Jag har ytterst svårt att förstå jägarnas påstående att de "förvaltar" de vilda djuren. Ordet förvalta anser jag har en positiv betydelse. Man förvaltar ett arv så att det ökar i värde eller betydelse Arvet ska ju inte bara ses i en pekujär betydelse utan allt vi människor skapat men också natur och miljö-
Jägarnas förvaltning är tvärs om. De resterar och förstör.
Som ett par exempel kan jag ta vår älgstam. Den är fortfarande stor; inte på grund av jägarnas insatser utan beroende på det skogsbruk som bedrivs med stora hyggen där det får växa upp björk, ris och gräs. som allt gynnar älgarna. Jägarna skjuter sönder stammen och det nästan två kor på vaje tjur och åldersfördelningen är helt utanför den naturliga fördelningen i en normal population. Studerar man dr tre senaste årens avskjutningar av älgtjurar och älgkor finner man att 84300 tjurar och 78 000 kor dödades vilket är höggradigt signifikant avvikelse från de 50:50 som borde vara fallet om könen skulle finnas i en naturlig miljö. Eftersom detta fortgår år efter år blir könsfördelningen alltmer skev. Detta är inte förvaltning i den betydelse jag ger ordet.
Även annan "jaktförvaltning" gäller våra skogshöns. Här är skogsbruket till skillnad från älgens positiva utveckling tvärs om negativ. De stora skogshönsen vill ha orörda och naturligt växande skogar vilket inte finns i tillräcklig omfattning. Men jakten lägger "sten på börda". Dessutom har europeiska jägareförbundet (FACE) där det svenska är med kommit överens med Bird Life (ornitologiska samarbetsorgan i Europa) att fåglar som minskar i antal inte ska jagas men detta bryr sig inte Jägareförbundet om.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken
"Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

1 kommentar:

  1. Mina tankar överensstämmer som vanligt med det du skriver om jakt och jägare. Någon förvaltning i positiv bemärkelse är det inte frågan om, mer ett vedervärdigt nöje att skjuta så mycket som möjligt. Det måste till en ändring på detta.
    Om vi ska ha biologisk mångfaldig fauna med levande djur i skog och mark är det helt andra krafter än jakt som ska styra-
    Tack för att du inte tröttnar på att skriva och verka för djuren.

    SvaraRadera