torsdag 19 mars 2015

Jaktkritik

De som lser min blogg vet att jag tidigare skrivit om den mest oetiska jakten i Sverige nämligen "viltvården".
Det är en mängd arter som ingår i "viltvården" och ca 350 000 djur dödas bara för att jägarna inte vill ha dessa djur i skogen. Att vi miljoner djur - och naturälskare får färre naturupplevelse är ingen som bryr sig om. Jägarna äger inte djuren och ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Dessutom är jag övertygad om att ingen skulle märka några skillnad om "viltvården" förbjöds. Jag brukar ta duvhökens fridlysningen 1979. Vem har sett någon skillnad på fågelfaunan i Sverige. Nu är det mycket svårt att påvisa orsak - verkan samband. Att göra inventeringar är mycket svårt. För det första måste man ha en mycket god utgångspunkt genom att inventera under många år och se hur faunan är sammansatt under olika förutsättningar som kalla och snörika vintrar och kalla och våta vårar/somrar som alltid är de mesta påtagliga förändringsmekanismerna i djursammhällen. Sedan ska man dösa ett djurslag i "normalomfattning för att se under några år på vilket sätt denna djurart förändrade de jaktbara djurens antal. Utgår man från att döda alla de arter som ingår i "viltvården" kommer man naturligtvis inte att kunna veta om det var räven eller mården eller minken som gjorde någon skada.
Det enklaste sättet vore att ta bort "viltvården" helt och se om antalet jaktbara arter minskae generellt. När jag studerar Jägareförbundets jaktstatistik så ser jag t ex att älgar skjuts i lika stor omfattning idag (106 000) som man alltid har gjort trots de påstådda förlusterna till vargar. Rådjurens utveckling styrs helt och hållet av jägarna dödande. Om det är gott om rådjur skjuts många och nästa år är rådjuren få och få skjuts vilket ger en hackig kurva år från år. Se kommande nummer av Jaktdebatt). Men hur ska denna insikt få riksdagen och då nu framför allt Sven-Erik Bucht att föreslå ett avskaffande av "viltvården"?

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar