onsdag 18 juli 2018

Jaktkritik

Jag håller på att "dödstäda" alltså att rensa ut en massa papper och annat skräp som många samlar på sig under åren så att barnen slipper ta hand om skräpet när jag om några år kommer till sällare jaktmarker. Kanske riktigare är att jag rensar för att få en lättare flytt, som jag hoppas blir av under hösten.
Nu igår fann jag ett större antal aforismer ca ett 30-tal. Varifrån och vem som skrivit dem vet jag inte men jag måste citera en: "Konstigt, jag hör aldrig jägare prisa jakten för att den så angenämt tillfredsställer lusten att döda".
Så är det nog.

onsdag 11 juli 2018

Jaktkritik

Jag har hört ett reprisprogram på radio som handlar om våra rovdjur. Programmet heter Klotet om någon vill höra det på nätet. Programmet består av två delar som behandlar ett forskningsprojekt i Dalarna där både järn och varg finns.
Det inns ju inslag i programmet som är intressant som t ex att vargar (varg?) dödar vildsvin men syftet är helt inriktat på jägarnas intressen att få en uppfattning om hur rovdjuren rör sig mellan Norge och Sverige. På "jägarespråket" heter det "förvaltning". Förvalta tycker jag betyder; få något att växa men här verkar det som att ha reda på hur många vargar som finns och hur de försörjer sig. Detta för att kunna eliminera så många vargar så att inte jägarnas intressen hotas.
I programmet för Håkan Sand också uttala sig om vargar och björnar. Han talar om att vargar som sövts inte visar aggressivt beteende men måste naturligtvis också berätta den urgamla historien om Gysingevargar som på 1820-talet dödade två barn. Denna varg hade försökts att få tam men man misslyckade och släppte vargen som inte kunde jaga och blev uthungrad och därför anföll barnen. Den var alltså inte rädd för människor och därför angrep den barnen. Sedan dess har ingen varg angripit en människa men Sand måste naturligtvis hänvisa till Indien där varg tydligen anfallit en människa. Men inte detaljer hur denna händelse gått till. Dessutom måste Sand också ta upp björnens farlighet. Enligt björnforskare så framhåller de att björnen alltid drar sig undan då de hör eller luktar människor på fler 100 m håll. Jag känner ill tre fall där människor dödats av björn. En joggare i Finland kom emellan en björnhona och hennes ungar (tror man). Hur joggaren betedde sig vet man inte men joggaren överfölls av björnhonan och hade oturen att få en kropppulsåder uppriven och förblödde. En svensk jägare blev överfallen och dödad av en björn då han skadeskjutit björnen och björnen rusade efter hunden som fanns med. Jägaren stod kvar och försökt skjuta björnen men misslyckades. Björnen fick eftersökas och fanns svårt skadeskjuten. Den tredje personen som blev dödad av björn tros ha försökt skydda sin hund i en hundgård som anfölls av en björn. I sin iver att schasa bort björnen blev han själv angripen och dödad. Björnen kanske såg honom som en konkurrent till bytet; hunden. Man vet väldigt lite om fallet och det kan ha gått till på annat sätt.
Ingen lingon- eller svampplockare har någonsin blivit angripen.
Så varför tar Håkan Sand upp vargens och björnens farlighet? Jägarna vill skrämma folk så att de får argument för att jaga varg och björn. "Vi måste skydda människorna som bor i trakter med rovdjur". Argumentet att vi vill ha våra älgar i fred för dessa bestar", duger ju inte.
Jag förstår inte varför Sveriges Radio tillåter så partisk propaganda.

söndag 8 juli 2018

Jaktkritik

Det är populärt med repriser på sommaren och här kommer en till. Jg hat inte många läsare av min blogg och jag undrar om någon som läser detta har sedan förut?

Sommaren börjar närma sig sin höjdpunkt. Jag tror att de allra flesta tror att våren och sommaren är fridfull för att de vilda djuren i skog och mark.  Men så är inte fallet.
Mink, vildsvinsungar och rävungar får jagas hela året. Jakten på rävungar (ungräv som Eskil Erlandsson benämnde det) är för mig fullständigt omoraliskt I detta fall kan man ju aldrig hävda att men skjuter räven för pälsen skull som en del hävdar är ett syfte med rävjakt. Detta är naturligtvis falskt. Men går med en rävpäls idag? För övrigt är all sk "viltvård"  oetisk och borde omedelbart förbjudas. Vem äter grävling eller kråka? Att skjuta djur för att sedan kasta dem på sophögen borde även jägare anses vara förkastligt.
Alltnog: Bäver får jagas till den 10 maj.
Grävling till den 1 maj.
Rådjur i Gävleborgs,Uppsala och Västmanlands län till den 15 juni.
Detta för att halten av cesium 137 var för höga på hösten efter Tjernobyl. Nu har det gått 30 år och halterna har halverats men vårjakten har fortsatt.  Jag undrar vilka provtagningar som görs och om halter eventuellt över 1500 Becerell skulle vara skadliga. Konsumtionen av rådjurskött kan inte vara speciellt stor.
Sedan börjar jakten den 1 juli på bl a kråkfåglar och den stor jakten kommer i gång den 1 augusti och fortsätter till slutet av februari och mars.
Om jägare vill ha skottillfällen så är det alltså ett uppehåll på två veckor som bössan måste ligga orörd.
Varför ska jägarna ha företräde att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt och nå jakten ska börja och sluta?
Ett med demokratiskt system där jägarna utgjorde  3% (som de är i befolkningen) var representerade.

söndag 1 juli 2018

Jaktkritik

Vem är djurvän? Hur ska man karaktärisera en djurvän? Jag har funderat en del på detta några dagar sedan jag hört i radio att en man i Turkiet som hade plågat ihjäl en hundvalp inte fått något straff då djurskyddslagar saknades eller i all fall var otillräckliga i Turkiet. Men Erdogan lovade omedelbart att dylika lagar skulle införas. Alltid något bättre för djuren hur nu den nya lagen kommer att utformas.
Men det som jag tog fasta på var det som reporten nämnde sedan. I några kvarter i Istanbul finns det många katter som många människor matar. Men dessa personer kastar sten på de kajor och måsar som angriper alla de kattungar som finns. Uppenbarligen är dessa människor kattälskare men varför behandla olika arter olika?
Jag tänker på de jägare som älskar sina hundar men vill se vargarna utrotade i Sverige. Eller andra som inte upprörs då 70 000 kråkor dödas men upprörs då en bonde vill skjuta en trana som äter upp hans potatis. För mig är detta obegripligt. Jag tycker precis tvärsom. Det är upprörande att jägarna år efter år får döda hut många kråkor de vill enbart för att de inte vill ha kråkorna i sina marker. Ingen kan bevisa att kråkorna skulle ha någon effekt på det vilda. Men skyddsjakt på enstaka individer som orsakar allvarliga skador ska kunna elimineras om inte andra åtgärder hjälper.
Rätt mig om jag har fel.

tisdag 19 juni 2018

Jaktkritik

Jag arbetar med att försöka uppdatera min bok (Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter: finns på hemsidan www.jaktkritikerna.se 99kr + frakt) och bl a hittade jag en artikel från Aftonbladet om att ihjälskjutningarna av jägare minskar från 1980-taltets ca 4 till i dag (2012) till ca 1. Uppgiften vara något osäker varför jag försökt hitta nya uppgifter i socialstyrelsens databas utan framgång.
Ofta finns det uppgifter om dylika tragiska skjutolyckor men de är ofullständiga i skildringen av vad som hänt och de eventuella rättsliga processerna har jag sällan sett. Men jag skulle tro att antaletr dödsfall i skogen inte har minskat sedan i början av 2000-talet.
Däremot hittade jag en ännu mer ofullständig uppgift på socialstyrelsens hemsida om skador i samband med jakt. Där framkom att ca 500 jägare skadades varje år av olika anledningar (skärskador,  hundbett, fall osv) men också att 2% skadesköts. För det första tycker jag att "ca 500" och sedan "2%" ger ett konstigt intryck men istället för att redovisa antalet under t ex en 10-årsperiod så får man väl finna sig i detta.
Slutsatsen blir i alla fall att ca 10 personer skadas av skjutvapen varje år. Gissningsvis är det andra och inte vapeninnehavaren, som avlossar skottet.
I vilken annan hobby skadar en annan person en kamrat i så stor utsträckning? Aldrig har jag hört att ett dylikt fall varit uppe i domstol. Märkligt. Det finns idag en fall där en hockyspelare har åtalats för övervåld mot en annan spelare. Räknas alla skjutskador som olyckshändelser?

Nu har en vänlig man på SCB skickat mig tabellen och jag finner att 1,4 personer dör/ år genom att ha  träffats av hagelgevär eller av ett kulvapen vid jakt. Självmord räknas i egen statistik.

söndag 10 juni 2018

Jaktkritik

Jag sitter nu och reviderar min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" (finns på www.jaktkritikerna.se 99kr + frakt) och kom då till en blogg där jag skrev om jägarnas argumentation om att vargar tar deras hundar och därför är det nödvändigt med vargjakt. Bloggen var skriven 2012 och jag ville ha nyare siffror. Detta är vad jag fann på Agrias hemsida. Agria är det största försäkringsbolaget för djur i Sverige och det är väl troligt att andra bolag har andra siffror men det skulle förvåna mig mycket om proportionerna vore annorlunda.
Det är uppenbart att hundägare håller reda på sina hundar mycket dåligt. Trafiken är ju uppenbart den farligare orsaken till att hundar skadas/dödas men sedan är det ju jägarna som inte sköter sig och sina hundar. 160 dödas/skadas av vildsvin, 110 av andra vilda djur men långt därefter kommer dödad/skada av varg, björn och lo. T o m skjuter hundar gör jägarna också. Vargarna är verkligen ingen fara för hundar. Av de 301 som skadats/dödats i samband med jakt är bara ca 5% relaterat till varg.
År 2017
Alla hundraser 2017
Trafikskadad/dödad 342
Skottskadad/dödad 8
Drunkning 32
Dödad/skadad av tåg 34
Dödad/skadad av varg 16
Dödad/skadad av lo 1
Dödad/skadad av björn 6
Dödad/skadad av vildsvin 160
Dödad/skadad av vilt/vilda djur 110
Försvunnen under jakt 8


tisdag 5 juni 2018

Jaktkritik

I söndags hörde jag på radioprogrammet "Filosofiska rummet". Det handlade om att mauorierna på Nya Zeeland fått en flod att betraktas som en "person" med rättigheter. För mig blev det oklart vad denna rättighet innebar. Floden i sig själv kan inte föra sin talan utan de som levde vid och på det floden producerade hade fått en rättighet att besluta om flodens "skötsel" tyckte jag att det innebar. Alltså till skillnad från t ex en nationalpark att de människor som levde där "skötte" floden i stället för myndigheter och deras skötselplaner. En av deltagarna i diskussionen menade att floden som sådan visst har en rättighet "att rinna".  Men som en deltagare påpekade att problemet uppkommer då två motsättningar ställs mot varandra. Han tog upp t ex en blomsteräng, som ju också är en naturdel. Skulle inte ängen hävdas skulle den snart växa igen. Alltså måste de träd som snart skulle etablera sig på ängen sakna "rättigheter" efter de måste tas bort. Här ställdes alltså två naturtyper mot varandra och båda kunde alltså inte ha samma rättigheter. Jag tycker att det vara tydligt att naturtyper inte kan ha rättigheter.
Men vad har detta med jakt att göra? Jo, alla tre deltagarna i diskussionen var överens om att djur har rättigheter. De kan lida och känna smärta och är kännande varelser som någon uttryckte det. Jag håller helt med och det är hela idéen med att kämpa mot den jakt som sker idag. Den djurskyddslagstiftning som finns idag är inte rättigheter för djuren utan skyldigheter för de som äger djuren. Det är därför som de vilda djuren inte omfattas av djurskyddslagarna.
Det dags att ge alla djur rättigheter!