lördag 17 september 2016

Jaktkritik

Jag har nog aldrig berört de fångna djuren som finns på zoologiska inrättningar, cirkusar och djurparker. Oftast försvaras dessa fängelser för djur med att djurparken bedriver avel på utrotningshotade djurarter. Om de enbart hade dessa djurarter skulle jag kunna acceptera detta men alltid har de många fler arter. Naturligtvis beroende på att man vill ha publik för att kunna få ekonomi i verksamheten. Men alla dessa djur har haft ett annat liv antingen i ett annan inhägnad eller värre hämtats från naturen.
Enligt jaktlagen är fångst en jakt och därför blir dessa insamlingar angeläget att diskutera. T o m ringmärkning av fåglar även om dessa aldrig behålls utan släpps omedelbart så måste ringmärker ha en licens.
För en tid sedan hörde jag att djurvänner i USA hade fått till stånd att de akvarier som har späckhuggare som attraktion måste stänga då detta ansågs vara djurplågeri. Hur har dessa stora djur kunnat fångas? Nu var problemet hur och var dessa djur skulle ta vägen. Förhoppningsvis skulle djuren få det bättre i frihet än instängda i alldeles för små bassängar. Det hörde sig om ca 50 individer och någon lösning presenterades inte.
Jag undrar i vilket syfte alla dessa djurparker har. Även alla barn har ju i dag tillgång till realistiska filmer som visar alla tänkbara djurarter i sin rätta miljö och visar sitt rätta beteende. Jag minns från besöken på Skansen når jag var barn och såg en isbjörn som gick fram och tillbaka samma sträcka hela tiden och hela dagen jag var på Skansen. Stackars djur!
Alla dessa djurparken och andra inrättningar med instängda djur borde diskutera deras berättigande. Hoppas alla djur får vara i frihet.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

torsdag 8 september 2016

Jaktkritik

I går hörde jag på Dagens Eko en liten debatt mellan chefredaktören för "Norran" (Sundsvall?) som bestämt att inte ta in trofébilder på döda djur. Ett mycket klokt beslut eftersom trofébilder försöker glorifiera jakten och de "duktiga" jägarna som dödat en stor älg eller björn.
Mot sig hade redaktören en ordförande från något lokalt jägareförbund.
Ordföranden tyckte att man visst skulle visa bilder från jakt men angav inte vad som skulle visas.
Jag förmodar att han inte tyckte att man skulle visa skadskjutna djur som ju drabbas av jakten. Det är 100 000-tals djur som skadskjuts varje år i den svenska jakten. (Se vår hemsida för mer information: www.jaktkritikerna.se). Även den jakten som diskuerades , Älgjakten, skadskjuter ca 15% av älgarna vilket Jägareförbundet själva har uppgett.Jag inser att vi måste tillåta älgjakt idag för att minska trafik- och skogsskador eftersom vi inte har tillräckligt många vargar som skulle kunna reglera älgstammen bättre och mer naturligt. Men att betrakta den som en "resurs" som metaller eller träd som ordföranden gjorde anser jag ytterst  nedlåtande och oempatiskt då det rör sig om levande och kännande varelser. Jag antar att man måste vara mycket känslolös som jägare annars skulle man inte vilja döda djur.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www-jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

måndag 5 september 2016

Jaktkritik

Jägarna har det för jobbigt.
Först hörde jag att de måste skära bort stora köttstycken från sina dödade djur för att inte bli blyförgiftade. Det finns kopparkulor som går att använda men de sliter på bössans pipa så att bössan inte kan användas så länge som det var tänkt. Det verkade vara att välja mellan pest och kolera.
Det andra som jägare kan råka ut för är dålig hörsel- Därför har många klokt mod g skaffat sig hörselskydd. Men nu räcker det inte utan de måste skaffa sig ljuddämpare. Fördelaktigt var också att ljuddämparna också gav mindre rekyl.
Det tredje bekymret är att det nu har blivit för varmt för jägarna i norra Sverige. Hundarna orkar inte skringa lika mycket som förr.
Stackars jägare! Ett enkelt sätt att slippa alla dessa problem och bekymmer är att sluta jaga. Älgstammen kan vargar klara av mycket bättre också till nytta för älgarna som då snart får naturlig könsfördelning och åldersammansättning vilket de nu inte har efter jägarnas hantering vid sin jakt.

Köp boken "Jaktkritik - essärer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå också med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

fredag 26 augusti 2016

Jaktkritik

Vad är en människa? Frågan kan ju tyckas märklig. Vi tillhör ordningen Mammalia fam. primater o s v med upprätt gång, minimal behåring o s v enligt någon taxenomi. Men de flesta tror jag vill  förklara människan från mer mentala egenskaper som tankeförmåga, tal, förnuft, möjlighet att tänka framåt
Alla människor har mänskliga rättigheter t ex enligt FN:s stadgade. Inget land lever upp till alla dess krav men de flesta demokratier gör väl det i de flesta fall.
Alltnog det finns människor som beroende på skador och sjukdomar saknar någon eller flera av de kännetecken som jag försök skissa. Drotts detta är de människor med alla de rättigheter som en människa ska ha. Det finns naturligtvis fundamentalister som har andra uppfattningar men de bortser jag från..
En artikel ur FN:s 30 olika artiklar som jag fäste mig vid är den tredje artikeln som säger att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Varför har inte all djur detta? Många djurarter har både fysiska och psykiska egenskaper som många gånger överstiger flera människors. Varför ska vi människor har dessa rättigheter att lev i frihet och inte behöva frukta för vårt liv? Varför ska inte våra högre stående djurarter har samma rätt? Frågan är inte ny eller originell men något svar har jag aldrig funnit.  Vad är det för en väsentlig skillnad mellan djur och en människa så att vi kan behandla djur annorlunda än våra medmänniskor?
Jag kan inte hitta några skäl till att behandla människor och djur olika. Kan någon annan hitta något skäl?

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

lördag 20 augusti 2016

Jaktkritik

Nu börjar björnjakten. I år får 219 björnar dödas mot tidigare år ca 300. Björnstammen har gått ner och jag antar att man inser att den höga avskjutningen inte håller i det långa loppet. Vilken djurstam skulle kunna klara en överdödlighet på 10 %? Tänk bara på människan som har en bråkdel av ungdödligheten, har en medicinsk vård och har ökat sin medellivslängd med flera decennier. Hur skulle vi klara en överdödlighet på 10 % (600 - 700 miljoner)? Självklart skulle jordens population minska snabbt.
Men det som förvånade mig mest var att så många illegala åtlar hittades. Åteljakt är laglig om jägaren anmäler detta till Länsstyrelsen och anger var den befinner sig. Villkoret är att åteln ligger långt ifrån betydelse och vägar. Vilka avstånd som gäller varierar lokalt. Dessutom får inte vilket åtelbete som helst användas. Nu är detta ett problem i sig men kommentarerna på radio tyckte jag var märkliga. "Dom" förstör för alla andra". Om det beror på att jakten avlyses i dessa områden där illegala åtlar hittas eller att de som vill jaga björn måste bege sig till andra områden förstod jag inte. Det lät på mig att det var en tävöigt om vilka som fick skjuta en björn. Kan det vara så attraktivt? Är det gott med björnbiff? eller är det status att ha en björnfäll på väggen eller golvet?Är björnjakt det mest "macho" som en jägare kan uppnå?
Någon nödvändighet att döda björnar finns inte mer än enstaka individer som orsakar allvarliga skador t ex i renbeteslandet. Den nordiska björnen är skygg och drar sig undan om människor kommer. Björnen tar få husdjur och de få som som dödas ersätts av staten. Jag har aldrig förstått varför våra vackra rovdjur ska dödas.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

måndag 15 augusti 2016

Jaktkritik

För några år sedan talade jag med en styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen om jakt och då påstod jag att  jakten var Sveriges största djurskyddsproblem då 100 000-tals djur skadskjuts varje år. Men hon menade att husdjurens väl och ve var betydligt värre. Jag fick aldrig klart för mig vad hon kritiserade i den svenska djurhållningen.
Jag anser fortfarande att skadande och sårande av 100 000-tals djur i jakten är oerhört mer allvarligt än att t ex grisar aldrig får komma ut i friska luften eller att kalvar tas från korna några dygn efter det att de fötts. Därom kan man tvista. Men så ser jag det inte. Att orsaka djur skador utan att detta är nödvändigt (finns det några sådana situationer?) är djurplågeri och ska bestraffas. Men jakten som alltså inte är nödvändig får fortsätta, märkligt nog.
Jag kom att tänka på detta samtal då jag hörde på radio hur reportern skilrade hur grisar avlivades i slakterier. Grisarna sänktes ner i ett schakt med koldioxid så att de svimmade av och därefter togs de upp och avlivades. Jag har svårt att uppröras av detta. De människor som nu äter kött kanväl knappast tänka sig en mer smärtfri avlivningsmetod. Det enda är ju att avstå att döda grisarna, men så lär inte bli fallet eftersom många vill ha sin skinka och fläskfilé. Jag vill betona att jag talar om svenska förhållanden och svenska jakt.
Jag hävdar att endast älg och vildsvin behöver jagas idag då vi har alldeles för få rovdjur för att inte trafikolyckorna eller de ekonomiska skadorna på skog och åker ska bli förstora. Skulle jakten inskränkas till dessa två arter skulle skadskjuningarna minska med 10 - 15 % och då skulle jag vara oerhört glad. När kommer vi dit?

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 9 augusti 2016

Jaktkritik

Jag läste på Fb att jaktjournalen än en gång har utlyst sin vidriga, hänsynslösa, omotiverade, sjuka mm tävling att skjuta så många rävar, grävlingar, kråkor m fl djur ur den sk viltvården.
Det är för mig och jag tror och hoppas för de flesta jägare att detta blodtörstiga beteende inte har med jakt att göra. Det är bara hänsynslöst, barbariskt och fullständigt meningslösa dödande för några jägares nöje att döda.
Det finns inte någon som helst empati eller förståelse för djur som levande varelser med funktioner och bevarelsedrift som vi människor.-
Tyvärr finns det inga sätt att stoppa detta blodbad utan det är bara att hoppas att så många jägare och naturligtvis andra tar avstånd från dylika omoraliska beteenden.


Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna