lördag 23 februari 2013

Jaktkritik

För ca 30 år sedan var jag ordförande för Upplands ornitologiska förening. Och eftersom jag bodde i Uppsala i 40 år blev jag naturligtvis bekant med fågelskådare och många av mina kamrater delar mitt stora intresse. Alltnog jag har fortfarande kontakten med föreningen och jag får fortfarande andra ornitologiska föreningars tidskrifter då det finns ett utbyte mellan många ornitologiska föreningar av respektive tidskrift. Detta utbyte håller dock på att avvecklas då de lokala tidskrifterna sällan har något att tillföra andra föreningar. Så ska det naturligtvis vara. En lokal tidskrift ska vara för de som bor i området även om det då och då finns artiklar i tidskrifterna som har mer allmängiltig prägel.
I tidskriften Milvus (Fåglar i Småland) (Milvus syftar på (röd) glada (Milvus milvus) som tidigare var en tämligen vanlig fågel i Småland men numera är betydligt sällsyntare i detta landskap) står det om ett "positivt samarbete" mellan fågelskådare och jägare.
Samarbetet går ut på att jägarna lämna uppgifter till fågelskådarna om observationer av skogshöns (orre, tjäder och järpe) och örnar då de står på pass. Detta låter utmärkt och ägnar sig jägarna enbart att jaga älg och låter bli skogshöns eller att sabotera häckningar av örnar är det bara att hoppas att även jägarna tycker att det är värdefullt trots att de inte tycks vinna något i samarbetet.
En kommentar till min skrivning "sabotera häckningar av örnar" så finns det i tidskriften, som ägnar stor del av utrymmet åt örnar i Småland, uppgifter på att 35% av örnar som upphittats 2012 hade skador som tydde på illegal jakt. Under en längre tid (1993 - 2011) är det 6% som dödas genom tjuvjakt. Annan förföljelse upptäcks också då t ex boträd sågas ner. Många örnar dör också genom att de äter skadskjuta  djur och på så sätt får i sig blyhagel.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer: