söndag 29 mars 2015

Jaktkritik

Jag läste i veckan att en restaurang i Stockholm serverade kråka. Jag minns att min pappa (född 1892)   berättade att han ätit kråka 1917 då han arbetade i Göteborg. 1917 var ett hungerår och i Sverige förkom det kravaller i många städer just på grund av det usla livsmedelsläget. Men inte trodde jag att det behövdes i Sverige i dag.
Men de som vill äta denna rätt får lov att skynda sig då jakten på kråka slutar för säsongen den 15 april. Den börjar dock igen redan den 1 juli.
Jakten på kråka har minskat och den senaste noteringen från Jägareförbundet har gett ut liggar dödandet på 68 000 kråkor per år. Bara för drygt fem år sedan var dödandet över 100 000 per år.
Kråkan har minskat i Sverige enligt de inventeringar som görs sedan 40 år tillbaka. Kanske den minskande avskjutningen tyder på samma sak.
Jag brukar hävda, att de djur, som dödas i "viltvården" där kråkan ingår, bara kastas på sophögen. Men får nu ändra mig. Men det är nog inte så många hundra som äts upp så i princip har jag rätt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida

onsdag 25 mars 2015

Jaktkritik

Rovdjurshatare är ju en mycket obehaglig typ av människa. Att det finns många bland jägarna dom vill utrota alla vargar och ser med tillfredsställelse att lodjur, björnar, rävar m fl blir så få som möjligt så att jägarna själva får så många skottillfällen som möjligt. Detta trots att jägarna inte äger djuren och ska därför inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Jag anser att tamdjursägare ska kunna skydda sina djur, om de sett till att ha de rekommenderade el-stängslena som föreskrivs, genom skyddsjakt på de enstaka individer som möjligen kommer in i en fårhage eller liknande. Men den licensjakt som nu har förekommit hjälper inte några tamdjursägare utan är enbart till för att tillfredsställa jägarna som gnäller om de få älgar som finns till deras förfogande.
Men det senaste är de brevduveägare som ger sig på pilgrimsfalkar. Jag kände ju till att de pilgrimsfalkarna som häckade i Kristanstad dödades med gift. Men nu har ytterligare en pilgrimsfalk hittats förgiftad i Helsingborg. De brevduveägare som gör dessa bestialiska brott måste inse att pilgrimsfalkarna är fridlysta och måste få etablera sig i Sverige igen. Att duvägarna eventuellt förlorar någon brevduva får de finna sig i. Många duvor försvinner av andra orsaker och de få som de fåtaliga pilgrimsfalkarna tar måste vara försumbara förluster.
Vi som har hundar och katter kan ju inte kräva att biltrafiken ska förbjudas. Är vi rädda för ekonomiska förluster så går det ju att försäkra djuren.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 20 mars 2015

Jaktkritik

Jag vet inte hur stor påverkan "idoler" har på sina fans. Jag vet att popmusikern Morressey är vegetarian och förbjuder t ex korvförsäljning på sina konserter.
Nu läser jag Helena Lindblads krönika i DN (20/3-15) att många filmskådespelare är veganer eller vegetarianer.   Hon nämner regissören Richard Limklater som bl a gjort "Boyhood" där också huvudpersonen i en scen beställer en vegetarisk burgare.
Jag är dåligt bevandrad i den moderna filmreportuaren men krönikan tar upp flera filmer med vego-budskap. "Allt är upplyst" "Fast food nation". "Food Inc" och "Forks over knives" tas upp som exempel. HL skriver "Veganen Joaquin Phoenix, som frontar (vet inte vad det betyder?) premiäraktuella "Inherent vice" i dag, har gjort speakertexten till många veganssajternas älsklingsfilm "Earthlings" (2011), som högtidligt argumenterar för allt levandes lika värde och förespråkar en växtbaserad kost".
Andra filmer som tar upp vegankosten som jordens viktigaste överlevnadsstrategi är SF filmen "Interstellar" av Christopher Nolan och Darren Aronofskys "Noah".
Tyvärr är väl ingen av filmerna någon hit och det betyder att få ser filmerna och budskapet säljs kanske bara till de redan frälsta. Men vore vegetarians och veganism en trend skulle det vara hoppingivande för klimat och djurens välfärd.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna. se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 19 mars 2015

Jaktkritik

De som lser min blogg vet att jag tidigare skrivit om den mest oetiska jakten i Sverige nämligen "viltvården".
Det är en mängd arter som ingår i "viltvården" och ca 350 000 djur dödas bara för att jägarna inte vill ha dessa djur i skogen. Att vi miljoner djur - och naturälskare får färre naturupplevelse är ingen som bryr sig om. Jägarna äger inte djuren och ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Dessutom är jag övertygad om att ingen skulle märka några skillnad om "viltvården" förbjöds. Jag brukar ta duvhökens fridlysningen 1979. Vem har sett någon skillnad på fågelfaunan i Sverige. Nu är det mycket svårt att påvisa orsak - verkan samband. Att göra inventeringar är mycket svårt. För det första måste man ha en mycket god utgångspunkt genom att inventera under många år och se hur faunan är sammansatt under olika förutsättningar som kalla och snörika vintrar och kalla och våta vårar/somrar som alltid är de mesta påtagliga förändringsmekanismerna i djursammhällen. Sedan ska man dösa ett djurslag i "normalomfattning för att se under några år på vilket sätt denna djurart förändrade de jaktbara djurens antal. Utgår man från att döda alla de arter som ingår i "viltvården" kommer man naturligtvis inte att kunna veta om det var räven eller mården eller minken som gjorde någon skada.
Det enklaste sättet vore att ta bort "viltvården" helt och se om antalet jaktbara arter minskae generellt. När jag studerar Jägareförbundets jaktstatistik så ser jag t ex att älgar skjuts i lika stor omfattning idag (106 000) som man alltid har gjort trots de påstådda förlusterna till vargar. Rådjurens utveckling styrs helt och hållet av jägarna dödande. Om det är gott om rådjur skjuts många och nästa år är rådjuren få och få skjuts vilket ger en hackig kurva år från år. Se kommande nummer av Jaktdebatt). Men hur ska denna insikt få riksdagen och då nu framför allt Sven-Erik Bucht att föreslå ett avskaffande av "viltvården"?

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 13 mars 2015

Jaktkritik

För några dagar sedan läste jag en recension av en bok som handlade om människans historia. Men i inledningen av sin recension hade Lars Linder (DN) en liten egen reflexion om djur. Han skrev att han vid något tiullfäkke ett en dokumentär där en apa och en fågel hade fått problem att lösa och de var så svåra att LL själv skulle ha svårt att klar upp problemen. LL skrev då att skillnaden mellan människa och djur blir mer och mer "porös".
Jag håller helt med LL och efter att ha läst Frans de Waals bok "Empatins tidsålder och Pelle Strindlunds "jordens herrar" så kommer vi nu levande människor att dömas hårt av kommande generationer för vårt sätt att behandla djur både domestiserade och vilda.Per Jensen har också skrivit mycket om hunden som visar att många egenskaper delas med människan.
Det enklaste vore att sluta jaga. Det är ingen som behöver jag för sitt uppehälles skull. Jakten innebär också mycket större lidande beroende på skarpskjutningar och stress än hos de tama djuren (även om undantag naturligtvis finns).
Jag hoppas att de värsta avarterna inom jakten som "viltvård" och fågeljakt ska kunna förbjudas. Det skulle innebära en stor skillnad för väldigt många djurarter i Sverige.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna- Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 5 mars 2015

Jaktkritik

Jag har ytterst svårt att förstå jägarnas påstående att de "förvaltar" de vilda djuren. Ordet förvalta anser jag har en positiv betydelse. Man förvaltar ett arv så att det ökar i värde eller betydelse Arvet ska ju inte bara ses i en pekujär betydelse utan allt vi människor skapat men också natur och miljö-
Jägarnas förvaltning är tvärs om. De resterar och förstör.
Som ett par exempel kan jag ta vår älgstam. Den är fortfarande stor; inte på grund av jägarnas insatser utan beroende på det skogsbruk som bedrivs med stora hyggen där det får växa upp björk, ris och gräs. som allt gynnar älgarna. Jägarna skjuter sönder stammen och det nästan två kor på vaje tjur och åldersfördelningen är helt utanför den naturliga fördelningen i en normal population. Studerar man dr tre senaste årens avskjutningar av älgtjurar och älgkor finner man att 84300 tjurar och 78 000 kor dödades vilket är höggradigt signifikant avvikelse från de 50:50 som borde vara fallet om könen skulle finnas i en naturlig miljö. Eftersom detta fortgår år efter år blir könsfördelningen alltmer skev. Detta är inte förvaltning i den betydelse jag ger ordet.
Även annan "jaktförvaltning" gäller våra skogshöns. Här är skogsbruket till skillnad från älgens positiva utveckling tvärs om negativ. De stora skogshönsen vill ha orörda och naturligt växande skogar vilket inte finns i tillräcklig omfattning. Men jakten lägger "sten på börda". Dessutom har europeiska jägareförbundet (FACE) där det svenska är med kommit överens med Bird Life (ornitologiska samarbetsorgan i Europa) att fåglar som minskar i antal inte ska jagas men detta bryr sig inte Jägareförbundet om.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken
"Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.