söndag 19 augusti 2012

Jaktkritik

Först vill jag svara en läsare av min blogg om det bara är ripor som fångas med fällor. När det gäller ripor är "fällorna" snaror. Tyvärr sitter jag nu på landet och har inte den skriftliga referensen framför mig men det finns undersökningar som visar att riporna kan fastna i snarorna så att det tar flera minuter innan de stryps till döds. Det anses vara mycket svårt att sätta snarorna rätt så att riporna inte pinas till döds som de gör då snaran är felaktigt placerad. Men eftersom de sätts i videbuskar så kan snarans placering ändras då det blåser och då man numera kör med skoter och sätter upp hundratals snaror så blir det ju med viss sannolikhet ett antal snaror som inte blir rätt satta. Jag tror ingen undersöker detta och den som vittjar fällorna kan naturligtvis inte vet om ripan dött efter fem minuter eller några tiotals sekunder. Numera måste de som vill sätta upp snaror genomgå utbildning men hur detta kontrolleras vet jag inte. Jag tycket att snarning borde utgå som jaktmetod eftersom den inte kan kontrollera om ripan dör "omedelbart" eller om många minuter. Riporna kan alltså utsättas för "onödigt lidande" som det står  i jaktlagen.
Men frågeställarens frågar också om andra djur fångas i fällor. Och det är det. Rödräv får fångas i fotsnara i norra Sverige under vintern, mård och mink fångas mycket ofta i fälla, lodjur, bäver, och vildsvin får fångas i fälla. Det är alltså många djur som fångas i fälla men man kan ju se att det är djur som ingår i jägarnas s k viltvård. Fällorna är alltså ett bekvämt sätt att eliminera djur som jägarna inte gillar utan att behöva lägga mer så mycket tid och besvär på att få död på dessa djur.
För övrigt så tror många människor att jakten börjar på hösten. Men jakt kan pågå året om. T ex får bäver jagas från 1 okt. till 15 maj. Grävling 1 aug- 15 feb. Hornbärande rådjur i Uppsala, Gävleborg och Västmanlans län  1maj- 15 juni. 1 juli- 15 april för kråka, skata och kaja. Mink och årsunge av rödräv hela året. Dessutom finns skyddsjakt på enskilt initiativ på en mängd arter. Gå gärna in på Jägareförbundets hemsida och läs om de olika jakttiderna. Men som sagt vill man jaga kan man göra det året runt.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikeran.se och gå med i FB-guppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar