torsdag 19 december 2019

Jaktkritik

Naturvårdsverkets förslag till jakttider för de kommande sex åren lär ha kommit ut och skickas på remiss till den 16 februari 2020.
Jag har inte sett förslaget men har hört att det inte har ändrats till det bättre för djurskyddet eller för oss som är djur- och naturvänner. Snarare har remissen blivit än sämre jämfört med förslaget med längre tid för jakt. Mina invändningar mot de föreslagna jakttiderna har jag publicerat på bloggen tidigare.
Förslaget kastar tillbaka djurskyddet åtskilliga decenier. Tillbaka som jaktbara arter kommer bl a ekorre, hermelin, enkelbeckasin och snatterand. Det finns absolut ingen anledning till att föra upp dessa arter igen. Det enda är att tillfredställla vissa jägare lust att döda fler djur. Det är hänsynslöst och utan tanke på att djur har rättigheter. Det är en självklarhet att sällskapsdjur och husdjur har ett skydd mot grym och otillfredsställande behandling. Om inte ägaren av djuren uppfyller sina skyldigheter mot djur kan ägaren ställas inför rätta och dömas till att förlora sin rättighet att handha djur förutom straff för misskötsel. Medicinsk forskning har i mer än ett århundrade ansett djurförsök som nödvändiga för utvecklande av nya mediciner och behandlingsmetoder för människor just för att djur är så lika människor fysikaliskt  så att det går att lita på djurförsöken innan metoderna testas på människor. De senaste årtiondena har även etologer (forskare som studerar djurs beteende) visat att djur har en mycket större mental förmåga tankar och ett empatisk sinne. Skillnaden mellan oss människor och djur har blivit mer "porös" som en person uttryckte det. Att se på djur som maskiner styrda av instinkter som är låsta och oföränderliga är helt felaktigt. Jägare och de på Naturvårdsverket verkar inte ha läst något om forskningen på djur de senaste 50 åren. (Nu är de som bereder dylika jakttidsförslag också jägare så det är en tautologi det jag skrivit).
Jakt är ett nöje för de som jagar. Ingen tvingas ut i skogen för att döda djur. Jakt är "perverst" som Leif GW Persson har uttalat. "Döda ville vi" skriver Sven Rosendahl i sin bok "Dianas bägare". Få djur behöver dödas i skyddsjakt för att minska vissa människors frustration för att förlora egendom. Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem. 100 000-tals djur skadeskjuts varje år. Skulle slakterier skada/såra 100 000-tals djur skulle inga slakterier få finnas. Men i jakten går det trots att den är fullkomligt onödig.  En tredjedel av de djur som döda kastas direkt på sopbacken! Djuren stressas också i jakten av människor och hundar. I jaktlagen är det förbjudet att stressa djur. Men inte för jägare! Jag har alltid trott att jämlikhet inför lagen skall gälla. Vi som är djur- och naturvänner går också miste om upplevelser att se djur på våra skogspromenader då jägarna dödar ca 1 miljon djur varje år. Och nu ska det bli ännu fler!
Sprid kunskapen om förslaget. Bilda opinion! Skrev på Facebook till dina vänner. Skicka protestbrev till dina riksdagsledamöter i ditt län. Namn finns på riksdagen.se.
Kräv att Naturvårdsverket kastar förslaget till jakttider i papperskorgen. Kräv att jakten inskränker sig till att döda djur som orsakar allvarliga skador i skogar, marker och på vägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar