måndag 28 mars 2011

Jaktkritik

Denna blogg handlar inte om jakt men om ett närliggande område. Köttätandet. Det ser ut som en tanke att jag läser om det förkastliga köttätandet i två delar av DN (28/3). Den ena notisen talar om att köttätandet i Sverige gått upp med 3 % för nöt- och fläskkött och med 5 % för kyckling under 2010. Den andra uppgiften kommer från en intervju med FN:s mat-och hungerexpert Olivier de Schutter. På frågan "Vad kan jag som svensk konsument göra?" (underförstått för att minska svälten i världen) så svarar de Schutter: "Äta mindre kött. Vi är på väg mot en situation där hälften av all spannmål går till djur som fötts upp för köttproduktion". När meteriologen Per Holmberg intervjuades om vad han hade gjort för att minska hotet av kimatförändringarna svarade han:"Jag har slutat äta kött". Många menar att djurhållningen av kor, grisar och höns är djurplågeri. Kanske ännu mer i utlandet än i Sverige trots att många djur lider även här (som visats i TV). Här finns alltså tre goda skäl till för att sluta äta kött. Jakten orsakar stort lidande på grund av skadskjutningar och ger ytterst lite kött. Jakten är allt så inte någon räddning för dem som anser sig behöva kött. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se Kom med i Facebook-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 22 mars 2011

Jaktkritik

Jag har förut skrivit om den osympatiska andjakten som sker i Sverige. (läs gärna andra bloggar som jag skrivit. Det finns möjlighet att söka på ord t ex andjakt).
I dag läste jag i tidningen att ca 200 000 änder, fasaner och rapphöns föds upp för jakt i Sverige. Många fler importeras också för denna föraktfulla jakt. Nu har Jordbruksverket utfärdat föreskrifter om hur uppfödarna ska sköta sina fåglar och Jordbruksverket ställer också krav på att uppfödarna ansvarar för att ungfåglarna ska klara sig på egen hand i naturen. Vad betyder detta? Det kanske framgår om man läser föreskrifterna men det rätta vore ju att förbjuda denna meningslösa jakt som skadskjuter tusentals fåglar varje år. Om någon måste av någon anledning hålla i ett gevär och skjuta så borde han/hon börja skjuta på lerduvor. Det finns sådana banor och det är säkert ett billigare nöje än den andra jakten. Och mycket mer djurvänlig!
se hemsidan: www.jaktkrikikerna.se
Gå gärna in på Facebook Jaktkritikerna

fredag 18 mars 2011

Jaktkritik

I går den 17 mars skriver Jenny Jewert (JJ) sin andra eller tredje kolumn i DN om vargen. Det har klart framgått att JJ är mot att vargar finns i den utsträckning de nu finns i Sverige. Det är för mig en gåta varför hon anser att vargen är ett så livsviktigt ämne att hon ägnar flera krönikor till detta ämne. Dessutom är det för mig obegripligt att DN anser att JJ fyller någon som helst funktion med sina krönikor. Men usel journalistik finns det ju gott om även på andra sidor av DN. Tyvärr, då det inte finns andra morgontidningar med bättre journalister.
Alltnog JJ anser att Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken hävdar principen om strikt skydd medan forskare på Grimsö står för helhetssyn och pragmatism.
Nu är det ju så att forskarna på Grimsö är jägare och inte har den populationsgenetiska kunskapen som behövs vilket gör att deras s k forskning inte är trovärdig. Forskare med populationsgenetiska kunskaper anser att det måste finns minst 500 vargar med ett inflöde på minst en obesläktad varg i varje generation eller 3000 vargar om vår population anses isolerad. Det finns två sätt att häva den inavel som de Svenska vargarna har. Först och främst måste obesläktade vargar komma in i populationen och för det andra låta populationen öka. Ju större population desto större möjlighet för att inte gener förloras slumpmässigt eller genom genetisk drift som fackuttrycket benämns. Det som nu sker är kontrproduktivt. Stammen ökar inte och några nya vargar som inplanterats har vi inte sett till. Situationen blir alltså ännu sämre med den politiskt genomförda jakten.
Forskarna på Grimsö har tidigare rekommenderat lodjursjakt eftersom färre lodjur då behöver konkurrera om bytet på vintern. Nu skjuts ju lodjuren i mars då de värsta vintermånaderna är över och dessutom är jakten slumpmässig så att djur som har klarat de svåra vintermånaderna också skjuts. Den okunskap som "forskarna" visar är att de tror att individer är identiska. De vet tydligen inte att det finns ett naturligt urval. Jakten som är ett slumpmässigt urval kan alltså inte biologiskt motiveras.
Till den kommentator till min förra blogg. Läs i en ordbok om var mångfald betyder!
Läs hemsidan; www.jaktkritikikerna.se
Gå gärna in på Facebook Jaktkritik

måndag 14 mars 2011

Jaktkritik

Jag har nu sett tre ringduvor som ju få betraktas som vårfåglar. Eftersom jag bor i Stockholm (visserligen i ett ytterområde) nära Farsta så får jag inte tillfälle att se eller höra de första lärkorna eller tofviporna. Men plusgrader på dagarna tyder att våren kommer så sakteliga.
Men visste du att ringduvan dödas i 71 000 exemplar? (Jägareförbundets egen statistik för 2007/2008) Det är bara gräsanden som dödas oftast bland fåglarna med 91 500 ex.
Hur många hekto kött får man av en ringduva? Är det verkligen någon svensk som behöver det tillskottet av kött? Eftersom jakten sker på hösten då duvorna samlas i flock så blir det med all säkerhet många skadskjutningar. Vid fågeljakt i allmänhet har beräkningar gjorts på att mellan 20 - 30 % av fåglarna skadas. Jakten måste bara vara ett perverst njöj för att få skjuta på en flygande fågel i stället för att skaffa sig en lerduveanläggning.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se
Gå gärna in på Facebook-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 8 mars 2011

Jaktkritik

Hur ska man tolka det sjukt stora intresset för att jaga lodjur och vargar? Det är mer än 10 000 jägare som anmäler sitt intresse för att döda 20 vargar och mer än 400 för att döda ett lodjur!
Jag tolkar det som ett utbrett rovdjurshat. Jägarna vill inte dela med sig utan anser sig vara de som ensamma ska få jaga älg och rådjur. Eller kan det helt vara en förlegad machokultur? Dessa attityder måste försvinna. De hör 1800-talet till. Jägarna ska inte få bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Jag, och andra med mig, som är djur- och naturvänner anser att fler rovdjur berikar vår fauna och ger oss möjlighet till större och finare naturupplevelser. Jag har t ex själv varit i Finland för att få uppleva dessa vackra djur tyvärr med tämligen dåligt resultat. En järv på något 100-tals meters avstånd.
Jag är övertygad om att vi är många fler än jägarna som vill ha en annan jaktpolitik. Tyvärr är det inga möjligheter att få ändringar i jaktförordningen med den nuvarande regeringen men låt oss hoppas på en ny konstellation nästa val.
Se hemsidan: www.jaktkritikerna.se
förena dig med Facebook-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 1 mars 2011

Jaktkritik

Jag läste nyligen "Herredjuret" av Mattias Hagberg. Boken handlar om David Sjölander som i 1900-talets första hälft var konservator vid Göteborgs Naturhistoriska mussum. Han ansågs vara en av världens skickligaste konservatorer och en mycket duktig jägare.
Men det som förskräcker när man läser boken är den hänsynslöshet som framträder. David Sjölander hade i uppdrag att insamla djur för olika museer och han sålde också uppstoppade djur till skolor och andra samlare. Men för att fylla behoven sköts alla tänkbara djur i 1000-tal. Många av dessa djur står nu längst in i magasin till ingen nytta och samlar damm. Märkligt nog samtidigt som dessa naturhistoriska museer byggdes upp som ett sätt att bevara naturen fanns också en strömning att bevara naturen helt intakt. Det var ju nu (1909) som de första nationalparkerna skapades i Sverige. Men synen på djur och andra människor (Sjölander var både i Kina och Angola och samlade djur) var helt annorlunda och jag tycker nog trots att ca 1 miljon djur dödas varje år i Sverige att synen både på djur och människor har i allmänhet blivit bättre.
Jag kan bara hoppas att kommande 50 år också leder till ytterligare än bättre syn på djur och andra människor.