måndag 20 april 2009

Jaktkritik

I förra veckan läste jag en notis i DN att 39 527 viltolyckor inträffade i Sverige 2008. Men SLU- forskare som gjort studien trodde att viltolyckorna kunde vara dubbelt så många. För att få mer kunskap gick jag in på SLU:s hemsida men fann ingen ny information. Däremot när jag sökte på viltolyckor fann jag en avhandling från 2003 av A.Seiler (http://diss-epsilon.slu.se/archice00000219/02/silvestria 295-sammanfattning.pdf.) . Något märkligt byggde avhandlingen på uppgifter från 1992. I avhandlingen framgick att ca 165 000 däggdjur dör i trafikolyckor. Av dessa djur vara ca 10 000 älgar, 50 000 rådjur, 70 000 harar, 25 000 grävlingar och 9 000 rävar. Nu var rådjuren och hararna betydligt fler i början av 1990-talet och rävarna färre. Men SLU:s gissning om att närmare 100 000 däggdjur körs över varje år är tydligen inte helt galen. Det är ca en tiondel av vad jakten tar men enligt avhandlingen dör lika många grävlingar i trafiken som av jakt och denna onaturliga död hotar grävlingstammen.I dag har dock vildsvinen blivit ett allvarligt inslag bland de trafikdödade djuren. 
Dessa trafikolyckor är ju inget som jägarna är skyldiga till. Bilister måste hålla lägre hastighet och vara mer uppmärksamma framför allt när de kör i skymning och gryning. Men jägarna skulle kunna göra en insats för att minska olyckorna genom att hålla framför allt älg- och vildsvinsstammarna på en låg nivå. De är ju framförallt dessa två djurarter som står för de allvarligaste olyckorna med till och med dödsfall.  
se även hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar