torsdag 16 maj 2013

Jaktdebatt

Nu har jag publicerat två kommentarer av jägare. Jag bryr mig inte om att ytterligare kommentera dessa inlägg- Jag har redan klargjort den åsikt jag har och ännu har inte någon jägare kunnat visat att jag har fel. Att påstå att jägare kan biologi och sedan påstå att deras "viltvård" gör att det finns mer skogshöns är ju enbart önsketänkande. Jag frågar: varför skulle jakten på rovdjur minska stammarna men inte då jägarna dödar andra djurarter?
I går läste jag att en renägare hade skadats av en björn. Detta är ju beklagligt. Men i artikeln framgick inte att han hade skadskjutit björnen innan han blev anfallen.
I en faktaruta står det om två fall där björnar dödat människor i Sverige. Men inte heller i det fallet står det om att i det ena fallet hade jägaren skadskjutit björnen först och i det andra fallet vet man inte vad som hänt. Man tror att björnen kommit fram till gården och försök anfalla hunden på gården. Därefter skulle hundägaren rädda sin hund men blev istället angripen. Men man vet inte och detta är bara spekulationer.
I faktarutan framgår det dock att "björnen är ett skyggt djur som försöker undvika kontakt med människor". Det är bra att det framhålls vilket inte gjordes klart i artikeln. Det är jägare oftast med hundar som skadskjuter björnen först och sedan blir anfallen och skadad.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna.

1 kommentar:

  1. Hans Löfgren20 maj 2013 07:26

    Hej!
    Jag är kritisk till jägare och deras förhållning till rovdjur och "ätbart" vilt. Men jag har varit jägare och förstår deras resonemang kring att hålla nere rovdjur som tex räv för att öka antalet småvilt. Om man skjuter en räv så kommer x st småvilt bli kvar (som annars skulle tillfallit räven) att jaga för jägaren. Om nu jägaren bara skjuter x/2 småvilt kommer stammen småvilt vara x/2 fler än om räven fick ta sin del (utan att jägaren tog något alls). Nyckeln i resonemangat ligger i att småviltet har en reproduktionstakt för att balansera mycket rovvilt. Om rovviltet försvinner och att beskattningen av småviltet är lägre än reproduktionen kommer således människans jakttryck i förhållande till rovviltet vara småviltet till fördel (mängdmässigt). Själv vill jag se att småviltsjakten begränsas dramatiskt och lämnas till våra rovdjur och rovfåglar istället. Harpest och kaninpest skulle möjligen få sin medicin till slut.

    SvaraRadera